My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified iconFemale and male libido boosters

W Akronieme

W

w. week

watt; simbool vir wolfram [tungsten] (element)

W. wes; weste; westelik, westelike; wissel

W.Afr. Wes-Afrika; Wes-Afrikaans, Wes-Afrikaanse

WAR Wetenskaplike Adviesraad

wask. waskamer

WASP Wit Angel-Saksiese Protestant

WAT Woordeboek van die Afrikaanse Taal

WAV Wet op Arbeidsverhoudinge

Wb weber

WB wissel betaalbaar

WBGK Wereldbond van Gereformeerde Kerke

wbl. weekblad

WBR Wêreldboksraad

WBV Wêreldboksvereniging

WC Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Wes-Kaap, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode.

Dus ZA-WC

wd. woord

WD Woltemadekruis vir Dapperheid: Goud

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

wdb. woordeboek

WDS Woltemadekruis vir Dapperheid: Silwer

wed. weduwee

W.Ed. Weledele

wederk. wederkerend, wederkerende

W.Ed.Hr. Weledele Heer

weerk. weerkunde; weerkundig, weerkundige

W.Eerw. Weleerwaarde

W.Eerw.Hr. Weleerwaarde Heer

wetb. wetboek

W.Eur. Wes-Europa; Wes-Europees, Wes-Europese

wew. wewenaar

w.g. was geteken; weinig gebruiklik, weinig gebruiklike

W.Germ. Wes-Germaans; Wes-Germaanse

w.g.k. (ook WGK) wortel van die gemiddel­de kwadraat

WGO Wêreldgesondheidsorganisasie

WI Wes-Indië; Wes-Indies, Wes-Indiese; wissel vir invordering

wisk. wiskunde; wiskundig, wiskundige

wk. wisselkoers

wk. (ook WK) waterkloset

w.k.w. warm en koue water

WL westerlengte

w/m (ook w.p.m.) woorde per minuut

wmn. (ook wrn.) weerman

WMO Wêreld Meteorologiese Organisasie

wnd. waarnemend, waarnemende

W.NFrk. Wes-Nederfrankies; Wes-Nederfrankiese

WNNR Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad

WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal

WNW wesnoordwes; wesnoordwestelik, wesnoordwestelike

wo. waaronder

w.o. wissel om

Wo. Woensdag

WO Wêreldoorlog; wyn van oorsprong

WOS wyn van oorsprong superieur

w.p.m. (ook w/m) woorde per minuut

WPU Wêreldposunie

WR waarnemende regter; wetgewende raad

WRK Wereldraad van Kerke

wrn. (ook wmn.) weerman

ws. woonstel

ws. (ook WS) wisselstroom

WS werkwoordstuk

wsk. waarskynlik, waarskynlike

WSR Wyn- en Spiritusraad

wv. wisselvorm

WV Wetgewende Vergadering; woordverwerker

WVF Werkloosheidversekeringsfonds

WVK Waarheids-en-Versoeningskommissie

ww. werkwoord; werkwoordelik, werkwoordelike

WWF Worldwide Fund for Nature (Wêreldwye Fonds vir die Natuur)

WWW (ook www) wêreldwye web

wynk. wynkunde; wynkundig, wynkundige

wysb. wysbegeerte

wysg. wysgerig, wysgerige

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >