Verkenners 

 Kontak Ons

"...Om die Afrikanerjeug in Vereeniging toe te rus vir hulle diens aan God, volk en medemens sodat hulle 'n verskil kan maak..."