My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified iconFemale and male libido boosters

U Akronieme

U

u. uur

u.d. uit druk

simbool vir uraan (element)

UDF United Democratie Front

UDM United Democratic Movement

U dw. U dienswillige

UDW Universiteit van Durban-Westville

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

U dw.dnr. U dienswillige dienaar

U Ed. U Edele

UFH Universiteit van Fort Hare

UH uitklophou (in boks)

UHF ultrahoë frekwensie

UHT ultrahoë temperatuur

u.i. ut infra (soos hieronder)

uitbr. uitbreiding

uitdr. uitdrukking

uitg. uitgawe; uitgewer

uitgeh. uitgehardloop (in krieket)

uits. uitsondering

uitspr. uitspraak

UK Universiteit van Kaapstad; uitsettingskoëffisiënt; uitvoerende komitee

UKOR (ook Ukor) Uraanverrykingskorporasie

ult. ultimo (laaslede)

UN Universiteit van Natal

UNESCO (ook Unesco) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele Organisasie)

UNICEF (ook Unicef) United Nations Children’s Fund (Verenigde Nasies se Kinderfonds)

UNIN Universiteit van die Noorde

UNISA (ook Unisa) Universiteit van Suid-Afrika

UNITA (ook Unita) Uniao Nacional para a Independência Total de Angola (Angolese bevrydingsbeweging, kyk ook by MPLA)

univ. universiteit; universitêr, universitêreuniverseel, universele

UNW (ook UNIWES of Uniwes) Universiteit van Noordwes

U.O.D. (ook UOD) Universiteitsonderwysdiploma

U.O.L.M. (ook UOLM) Universiteit van Suid-Afrika se Onderwyslisensiaat in Musiek

UOR uitvoerende oorgangsraad

UOVS  Universiteit van die Oranje-Vrystaat, tans Universiteit van die Vrystaat (kyk by UVS)

UP Universiteit van Pretoria

UPE Universiteit van Port Elizabeth

UR uitvoerende raad

u.s. ut supra (soos hierbo)

US Universiteit van Stellenbosch

USSR Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke (destyds)

U.V.L.M. (ook UVLM) Universiteit van Suid-Afrika se Voordraerslisensiaat in Musiek

UVS Universiteit van die Vrystaat

UVSA Uitgewersvereniging van Suid-Afrika

UW (ook Wits) Universiteit van die Witwatersrand

UWK Universiteit van Wes-Kaapland

UZ (ook UNIZUL of Unizul) Universiteit van Zoeloeland

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >