Kind van God, kom - sit hier aan My voete. Word stil. Sit   jou oorfone op (as  jy by die werk is). Luister,  word stil, en aanbid. Kom,  vul  jou   kruik  met   Lewende Water

Luister na Ds. Hannes van der Merwe se treffende boodskap 
17 Julie 2022 
Skriflesing Eksodus 3: 2 - 5 

'n Greep op God?

2Toe verskyn die Engel van die Here aan hom in 'n vlam binne-in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. 3En Moses sê vir homself: “Ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie?”
4Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: “Moses! Moses!”
En hy antwoord: “Hier is ek.”

5Die Here sê toe vir hom: “Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond.” 


#share
Met vriende en familie wat nie vanoggend Kerk kan bywoon nie

Welkom by Hervormde Kerk Pretoria-Oos
Verwelkoming en afkondingings 04:15
Boodskap 18:00
Afsluiting en Seënbede 54:29
Aanbidding, as  jy dit  Bybels
verstaan, is nie net 'n verpligting nie, maar ook 'n  geweldige voorreg. Dit is die  hoogste taak  (diens) wat die mens teenoor sy Skepper het

Wat aanbidding só aanloklik maak is beide die liefdevolle toewyding en gretige verwagting om God se onvoorwaardelike genade in oorvloed te ontvang

Lofprysing en aanbidding is God se eerste hartsbegeerte. Omdat ons vergifnis ontvang het, verwag hy 'n lewe van liefdevolle aanbidding en 'n lewende verhouding met Jesus Christus

Psalm 66: 1-2
"Juig tot eer van God, almal op aarde! Sing tot roem van sy Naam, gee Hom die eer wat Hom toekom! Bely voor God" 

Psalm 95: 1
"Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind"
1. Amen 

                                        René Otto 

Amen.mp3

                         Lirieke

 
God begeer ons aanbidding soos gesien in Johannes 4: 23
"Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen."

Aanbidding is die volle uiting van ons liefde vir en tot God wat aanvaarbaar is vir God

2. Houtkruis

                                         Hugo

Houtkruis.mp3

                                         Lirieke

 
Die Nuwe Testament gebruik verskeie woorde vir aanbidding. Twee van dié is veral betekenisvol. Proskuneo, 'n algemene term wat letterlik "to kiss toward", "om die hand te soen", of "af te buig."Dit is die woord vir aanbidding wat nederige bewondering aandui. Die tweede woord is latreuo, wat "eerbied aandui" of "hulde bewys"

 In die Ou Testament is die Hebreeuse woord vir aanbidding shachah, wat letterlik "eerbiedige neerwerping" of "laag buig" of "om te kruip", of "plat te val" beteken
3. I will sing to the Glory of the King

                             Joe Niemand

I Will Sing To The Glory Of The K.mp3

                                         Lirieke

 
God haat hartelose aanbidding
 Amos 5: 21-24
"Ek haat, verafsku julle feeste, Ek het niks aan julle feestye nie. Al bring julle vir My brandoffers en graanoffers, dit is nie vir My aanneemlik nie, en Ek kyk nie eens na julle maaltydoffers van vetgevoerde kalwers nie. Gee pad voor My met die rumoer van jou gesing; Ek wil nie jou harpmusiek hoor nie! Maar laat die reg en die geregtigheid te voorskyn kom, laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom."

Wat is die doel van aanbidding? Mattheus 4:10 -
Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien."
4. Halleluja
                 Anneli van Rooyen

Halleluja - Anneli van Rooyen.mp3

                               Lirieke

 
Ware aanbidding is God-gesentreerde aanbidding. Aanbidding en lofprysing word vir God gereserveer. Slegs Hy is werd om geprys en geloof te word. Nie een van sy dienskegte is werd om hiérdie lofprysing en aanbidding te ontvang nie. Ons is nie veronderstel om enige heiliges, profete, standbeelde, afgode, engele of enige ander vals gode te aanbid nie.
5. Be Thou my Vision

                                         Roma Downey 

Be Thou My Vision.mp3

                               Lirieke

 
Aanbidding is ook nie ten doel om iets terug te ontvang nie. Ons aanbid God vir slegs een rede: vir Sy genot. Aanbidding kan plaasvind in die publiek (Psalm 22:22 en 35:18)
"Verlos my uit die bek van die leeu, my swakheid uit die hand van die gierige 23 sodat ek U naam aan my broers kan verkondig. In die middel van die vergadering sal ek U helder en duidelik prys."

"Ek sal U loof en dank met uitgestrekte hande in die groot vergadering; oner 'n groot skare sal ek U helder en duidelik loof."
6. Mary Magdalene
                 Julius Magan

Mary Magdalene.mp3

                                         Lirieke

 
Aanbidding is ook nie ten doel om iets terug te ontvang nie. Ons aanbid God vir slegs een rede: vir sy genot. Aanbidding kan plaasvind in die publiek (Psalm 22:22 en 35:18)
"Verlos my uit die bek van die leeu, my swakheid uit die hand van die gierige 23 sodat ek U naam aan my broers kan verkondig. In die middel van die vergadering sal ek U helder en duidelik prys."

"Ek sal U loof en dank met uitgestrekte hande in die groot vergadering; oner 'n groot skare sal ek U helder en duidelik loof."
7.  I Surrender

                                        Pieter Coffee

I Surrender.mp3

                               Lirieke

 
Ons kan dus, openlik - deur middel van musiek - met aanbidding en lofprysing, ons dankbaarheid betoon vir wat Hy vir ons gedoen het. 
Ware aanbidding is 'n innerlike gevoel, wat manifesteer deur ons optrede. "Going through the motions" uit verpligting is nie aanvaarbaar vir God nie. Hy kan deur ons skynheiligheid sien, en haat ons hartelose aanbidding 

(Amos 5:21-24)
"Ek haat, ek verwerp julle feeste en het ook geen vreugde in julle ernstige byeenkomste nie. 22 Selfs al offer julle vir My brandoffers en julle graanoffers, ek sal hulle nie aanvaar nie en Ek sal nie eens kyk na die vredesoffer van julle vetgemaakte diere nie. 23 Verwyder van My die geraas van jou liedere; Ek sal nie eens luister na die klank van jou harpe nie, 24 maar laat die regverdige oordeel afrol soos water en onpartydige opregtheid soos 'n ewig vloeiende stroom." 
8. Waarlik Vry

                                       René Otto

01 Waarlik Vry.mp3

                                Lirieke 

 
Dit is belangrik dus om te let dat aanbidding 'n werkwoord is. 'n Werkwoord, op sy beurt  dui aksie aan. Kortweg beteken dit dan dat aanbidding 'n daad is - 'n fisiese aksie
Psalm 138: 2 "Ek wil na u Tempel toe buig en u Naam roem om U liefde en trou, want U het U Naam en U woord bo alles gestel"
9. Gebreekte Mense

                                         Prophet 

Gebreekte Mense.mp3

                               Lirieke 

 
Om af te buig - Psalm 138:2 - "Ek sal op my gesig neerval in U afgesonderde tempel en U naam (Karakter en Outoriteit) met uitgestrekte hande loof vir U liefdevolle goedheid en vir U waarheid, want U het U volle boodskap bo U Naam (Karakter en Outoriteit) opgelig."

Psalm 150:6
"Laat alles wat asemhaal, die Here prys!"
Psalm 138:1
"Ek wil U met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor; dit is tot U eer dat ek sing."
10. Dankie Here

                                       Natasha Joubert 

Dankie Here.mp3

                                Lirieke 

 
Dans bring bevryding vir mense, dat hulle opstaan uit die bande van 'complacency' - en die bande van vrees en onderdrukking breek, wat uiteindelik lei tot oorwinning ten opsigte van spirituele oorlogvoering
Eksodus 15:20
"Mirjam, die profetes, suster van Aäron, het 'n tamboeryn gevat en al die vroue het met tamboeryne agterna geloop en gedans." 
11. Hemelvader ons aanbid U

                                       Louis Brittz 

Hemelvader Ons Aanbid U.mp3

                                Lirieke 

 
2 Sam 6:14
"Met volle oorgawe het Dawid voor die Here gedans met net 'n linneskouerkleed aan." 

Psalm 149:3
"Laat hulle sy Naam prys met koordanse, laat hulle speel tot sy eer op tamboeryn en lier."

12. Hosanna (Praise is Rising)

                                        Celebrate  

Hosanna (Praise Is Raising).mp3

                                          Lirieke 

 
Die doel van dans-aanbidding is om ons Almagtige God te loof met aanbidding. Die danser word 'n voertuig vir krag en seën vanaf God - maar stel ook hierdie seëninge aan ander vry.
13. This is Amazing Grace

                                      Bethel Live

This is Amazing Grace.mp3

                                        Lirieke 

 
Opgehefde hande is die simboliese houding van gebed. Tradisioneel word hande opgelig tot en met skouer- of kophoogte met die palms na bo gedraai in 'n gebaar van 'ontvangs'. Die opheffing van hande word soms 'orant' genoem, afkomstig van die Latynse woord 'orans' - wat letterlik 'om te bid' beteken. Dit is een van die oudste posisies in Christelike gebed. Tekeninge waar dit voorkom is so vroeg as 180 nC by baie antieke grafstene uitgebeeld

 14. Pelgrimsgebed
                                        Amanda Strydom

Pelgrimsgebed.mp3

                             Lirieke 

 
Psalm 141:2
"Mag my gebed voor U wees soos 'n  wierookoffer, die uitstrek van my hande soos 'n graanoffer in die aand."
Dawid se aanmerkings dui op die koms van die 'Nuwe Testament' en hoe geestelike aanbidding sal plaasvind. Dit vervang die offerandes wat gemaak is by die goue reukaltaar wat net voor die voorhangsel van die tempel gestaan het - waar die hoëpriester daagliks offerandes moes maak, en soos dit styg, het hy sy hande gelig en God aanbid
 15. Grondgebed

                                      Steve Hofmeyr

Grondgebed.mp3

 Lirieke 

 
1 Tim 2:8
"Ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis."
Die opheffing van hande is ook 'n teken van algehele oorgawe.

 16. In your Presence

                                       Joseph Prince

In Your Presence_He Died For Us.mp3

                                        Lirieke 

 
Psalm 47:1
"Al julle volke, klap hulle hande; juig tot eer van God met 'n jubelende stem" (hande klap)

Die Openbaring 14:2
"Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos dié van siterspelers wat op hulle siters speel" 

17. Ek wil lewe vir more

                                       Hugo Niewoudt

Ek Wil Lewe Vir More.mp3

 Lirieke 

 
Psalm 150: 3-4
"Prys Hom met die ramshoring, prys Hom met harp en lier! 4 Prys Hom met tamboeryn en koordanse, prys Hom met snaarinstrumente en fluite! 5 Prys Hom met simbale, prys hom met galmende simbale."
Sover as wat aanbidding aanbetref, was Koning Dawid 'n fenomenale voorbeeld vir ons almal. Hy het 'n suiwer en dankbare hart teenoor God gehad en Hom met sy hele wese liefgehad. Baie van die Psalms weerspieël Dawid se passievolle hart vir aanbidding. Dawid was 'n man so na aan God se hart, want hy het waarlik God verheerlik in sy hart
 18. It is well (live)

                                      Kristene DiMarco

It is Well (Live).mp3

 Lirieke

 
Psalm 92:1-2
"'n Psalm. 'n Lied vir die sabbatdag. Dit is goed om die Here te loof, om u Naam te besing, Allerhoogste"

 19. How great thou Art

                                       Elvis Pressley

How Great Thou Art.mp3

 Lirieke

 
Ware aanbidding is die erkenning van God en al Sy krag en heerlikheid. Om God waarlik te aanbid, moet ons Hom ken. Aanbidding is dus om God te loof en te prys en daardeur ons lojaliteit en bewonderding aan ons Hemelse Vader te betoon
 20. Lord, send your Angels

                               Gaither Homecomings Classics

Lord, Send Your Angels.mp3

 Lirieke

 
 21. No Longer Slaves

                                        Jonathan David

No Longer Slaves (Live).mp3

 Lirieke

 
  22. It is You

                                        Julius Magan

It Is You.mp3

 Lirieke

 
  23. Not Today

                    Hillsong United

Not Today.mp3

 Lirieke

 
 24. What a beautiful Name
                    Hillsong Worship

What A Beautiful Name.mp3

 Lirieke

 
 25. Ek weet U roep my
                    Piet Smit

Ek weet U roep my.mp3

 Lirieke
 
 26. Raise a Halleluja
                    Bethel Music

Bethel Music - Raise a Hallelujah (Live).mp3

Lirieke
 
 27. Skepe
                    Jo Black

Jo Black - Skepe.mp3

Lirieke
 
 28. DIE SEëN
                    Retief Burger, Riana Nel

Riana Nel, Retief Burger - Die Seën.mp3

Lirieke
 
29. HELLO GOD
                    Dolly Parton

Dolly Parton - Hello God (Audio).mp3

Lirieke
 
30. JESUS KING LIVE
                      Brooke Ligertwood

Brooke Ligertwood - Jesus King live.mp3

Lirieke
 
31. TAKE ME UP THE MOUNTAIN
                                          Julius Magan

Julius Magan - Take Me Up To The Mountain.mp3

Lirieke