Toemaar die donker man 

Vir Simone

Op die groen voetpad

van die horison ver

om die aarde skat,

stap 'n ou man wat

'n oop maan dra in sy hare

Nagtegaal in sy hart

jasmyn gepluk vir sy oop knoopsgat

en 'n rug gebuk aan sy jare.

Wat maak hy, mammie?

Hy roep die kriekies

Hy roep die swart

stilte wat sing

soos die biesies, my hart

en die sterre wat klop

tok-tok my liefling.

soos die klein toktokkies

in hul fyn-ver kring

Wat is sy naam, mammie?

Sy naam is Sjuut

Sy naam is Slaap

Meneer Vergeet

uit die land van Vaak 

Sy naam is toe maar

hy heet, my lam

toemaar, die donker man 

Mammie...

Toemaar, die donker man

Ingrid Jonker