My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified iconFemale and male libido boosters

T Akronieme

T

metrieke ton

t. teelepel; tarra; teen; tempo; ton; tyd

T absoluut temperatuur; tera- (voorvoegsel wat ’n faktor van 10¹² aandui, uit die Grieks "teras", wat monster beteken)tesla (eenheid van magnetiese stroomdigtheid, genoem na Nikola Tesla)

Ta simbool vir tantaal (element)

taalk. taalkunde;  taalkundig,  taalkundige

taaln. taalnaam

taalw. taalwetenskap;  taalwetenskaplik,  taalwetenskaplike

tab. tabel

taf. tafel

tan tangens

tandh. tandheelkunde; tandheelkundig, tandheelkundige

t.a.p. ter aangehaalde plaatse

t.a.r. (ook TAR) teen alle risiko

t.a.v. ten aansien van

tb. titelbladsy

Tb simbool vir terbium (element)

TB tuberkulose

TBM tussenafstand-ballistiese missiel

t.b.v. ten bate van; ten behoewe van; ter beskikking van; ter bevordering van

TBVC Transkei, Bophuthatswana, Venda, Ciskei (destyds)

Tc simbool vir tegnesium (element)

t.d. tot die

t.d.e. te dien einde

TDK Tegniese Dienskorps

Te simbool vir telluur (element)

teenst. teenstelling

teenw. teenwoordig, teenwoordige

teenw.dw. teenwoordige deelwoord

teenw.t. teenwoordige tyd

tegn. tegniek; tegnies, tegniese; tegnikus

tegnol. tegnologie; tegnologies, tegnologiese; tegnoloog

tek. tekening

tekstielk. tekstielkunde; tekstielkundig, tekstielkundige

tel. telefoon

tel.ad. telegrafiese adres; telegramadres

telef. telefonie; telefonies, telefoniese

telegr. telegrafie; telegrafies, telegrafiese; telegram

telekom. telekommunikasie

telw. telwoord

t.e.m. (ook t.m.) tot en met

temp. temperatuur

ten. tenoor

teol. teologie; teologies, teologiese

terminol. terminologie; terminologies, terminologiese

termodin. termodinamika; termodinamies, termodinamiese

tes. tesourier; tesouriere; tesourie

Tess. Tessalonisense (Briewe aan die Tessalonisense, in die Bybel)

TFS totale fertiliteitsyfer

TG transformasionele grammatika

TGG transformasioneel-generatiewe grammatika

t.g.t. te(r) geleëner of te(r) gelegener tyd

t.g.v. ten gevolge van; ten gunste van; ter geleentheid van

Th simbool vir torium (element)

Th.B. (ook ThB of Theol.B. of TheolB) Theologiae Bacca­laureus

Th.D. (ook THD of Theol.D. of TheolD) Theologiae Doctor

Thos. Thomas

THz terahertz

Ti simbool vir titaan (element)

Tim. Timoteus (Briewe aan Timoteus, in die Bybel)

Tit. Titus (Brief aan Titus, in die Bybel)

TJ terajoule

TK Taalkommissie

TKKP Tussenprovinsiale Koördinerende Komitee insake Padverkeer

TKW temperatuurkoëffisiënt van weerstand

t.l. ten laaste

Tl simbool vir tallium (element)

t.m. (ook t.e.m.) tot en met

Tm simbool vir tulium (element)

TM taakmag

tn. toon (in musiek)

t.n.k. (ook TNK) tot nadere kennisgewing

TNT trinitrotolueen (plofstof)

t.o. teenoor

TO telegrafiese oorplasing

toej. toejuiging

toek. toekomend, toekomende

toest. toestemming

TOI tussenowerheidsinstelling

TOO tussenowerheidsorganisasie

t.o.v. ten opsigte van

t.p. ter perse

tr. transitief, transitiewe

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

Tr. Transkei; Transkeis, Transkeise

trig. trigonometrie; trigonometries, trigonometriese

trs. transponeer

ts. tersaaklik, tersaaklike

t.s. ter sake; ter see

TS trompsnelheid

TSA Technikon Suid-Afrika; Tennis Suid-Afrika; Terminologievereniging van Suid-Afrika

Tsjeg. Tsjeggies; Tsjeggiese; Tsjeggië

tsmh. toesluitmotorhuis, toesluitmotorhuise

TSP Teologiese Skool Potchefstroom

t.s.t. te syner tyd

t.s.v. ten spyte van

Tsw. Tswana (die taal)

 t.t. totus tuus (geheel die uwe)

TT tegniese tekene

TUH tegniese uitklophou (in boks)

tuinb. tuinbou

TV televisie

TVD tegniese voorraaddepot

t.v.k. (ook TVK) tot verdere kennisgewing

TVK televisiekamer

TVSA Tandheelkundige Vereniging van Suid-Afrika

tw. tussenwerpsel

t.w. te wete

TW terawatt

t.w.v. ter waarde van; ter wille van

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >