Sing maar jou swanesang. Dit is verby met jou. Dit word aanvaar dat 'n swaan slegs 'n geluid maak net voordat hy doodgaan.

Wat Praat jy!

Afrikaanse Idiome, gesegdes en vaste uitdrukkings met verklarings

Saamgestel deur Johanna de Wet

ISBN  978-1-86919-388-1