Hy is 'n sult van 'n mens. Hy is 'n bejammerenswaardige mens. Sult is stukkies gegeurde gestolde vleis.

Wat Praat jy!

Afrikaanse Idiome, gesegdes en vaste uitdrukkings met verklarings

Saamgestel deur Johanna de Wet

ISBN  978-1-86919-388-1