Hy is 'n stoethaspel. Nederlands - Iemand wat alles verkeerd aanpak; 'n onhandige mens. 

Wat Praat jy!

Afrikaanse Idiome, gesegdes en vaste uitdrukkings met verklarings

Saamgestel deur Johanna de Wet

ISBN  978-1-86919-388-1