Hy het 'n Stentor-stem. Hy het 'n luide stem. Stentor was 'n Griekse herout voor Troje, wie se stem harder geklink het as dié van 50 ander soldate! 

Wat Praat jy!

Afrikaanse Idiome, gesegdes en vaste uitdrukkings met verklarings

Saamgestel deur Johanna de Wet

ISBN  978-1-86919-388-1