Rosalind se medisyne

Gladys Groothart

Die seun wat gesê het: "Ag loop!"

Tom se slippers

Die Tweeling se wens

Mejuffrou Ditisnie
Truida se Opoffering
Van Tjankbalie tot Helper
Ongelukkige Jim
'n Glimlag
Die "Ek-weet-dit" Dogtertjie
Geen glas tussen-in nie
Waaghalse