My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified iconFemale and male libido boosters

S Akronieme

S

s (ook s. of sek.) sekondes. saldo; sub; sjieling (ou SA munt)s. (ook sek.) sekundus

S siemens (eenheid van elektriese konduktansie, genoem na Werner von Siemens, 1816-1892); simbool vir swael(element)

S. suid; suide; suidelik, suidelike; Saksies, Saksiese

s.a. sien aldaar; sine anno (sonder jaartal)

Sa. Saterdag

SA Suid-Afrika; Suid-Afrikaans, Suid-Afrikaanse; Senior Advokaat; Sturmabteilung (Stormafdeling)

SAAO Suid-Afrikaanse Astronomiese Observatorium

SAAR Suid-Afrikaanse Aptekersraad

SAAU Suid-Afrikaanse Amateuratletiekunie

SAAV Suid-Afrikaanse Aptekersvereniging

SAAWK Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

SAB Sentrale Argiefbewaarplek; Suid-Afrikaanse Biblioteek

SABEK (ook Sabek) Suid-Afrikaanse Besigheidskamer

SABGV Suid-Afrikaanse Beroepsgholfspelersvereniging

SABI Suid-Afrikaanse Bou-Instituut; Suid-Afrikaanse Brandweerinstituut

SABINET Suid-Afrikaanse Bibliografiese en Inligtingsnetwerk

SABR Suid-Afrikaanse Boksraad

SABRA (ook Sabra Suid-Afrikaanse Buro vir Rasseaangeleenthede (destyds)

SABS Suid-Afrikaanse Buro vir Stan­daarde

SABV Suid-Afrikaanse Biblioteekvereniging

SABW Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek

SACI Suid-Afrikaanse Chemiese Insti­tuut

SACOS (ook Sacos) South African Council for Sport(Suid-Afrikaanse Raad vir Sport)

SACTWU (ook Sactwu) South African Clothing and Textile Workers’ Union (Suid-Afrikaanse Klere- en Tekstielwerkersunie)

SAD Suid-Afrikaanse Droëvrugtekoöperasie Beperk

SADOU (ook Sadou) Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie

s.adm. skoutadmiraal

SADU Suider-Afrikaanse Doeane-unie

SAE Suid-Afrikaanse Engels

SAFARI (ook Safari) Suid-Afrikaanse Fundamentele Atoomreaktor-installasie

SAFF Suid-Afrikaanse Fietsryfederasie

SAFSIB Suid-Afrikaanse Federasie van Staal- en Ingenieursbedrywe

SAFSIK Suid-Afrikaanse Federasie van Siviele Ingenieurskontrakteurs

SAFSOS (ook Safsos) Suid-Afrikaanse Federasie van Staatsondersteunde Skole

SAFTU Suid-Afrikaanse Federasie van Teaterunies

SAFUIS Suid-Afrikaanse Federasie vanUniversiteitsingenieurstudente

SAFV Suid-Afrikaanse Farmakologiese Vereniging; Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde

Sag. Sagaria (boek in die Bybel)

SAG Suid-Afrikaanse Genie

SAGBW Suid-Afrikaanse Genootskap vir die Bevordering van die Wetenskap

SAGD Suid-Afrikaanse Geheime Diens; Suid-Afrikaanse Geneeskundige Diens

SAGENE Suid-Afrikaanse Komitee vir Genetiese Eksperimentering

SAGKN Suid-Afrikaanse Gefedereerde Kamer van Nywerhede

SAGMJ Suid-Afrikaanse Gilde van Motorjoernaliste

SAGSV Suid-Afrikaanse GeneeskundigeStudentevereniging

SAGTR Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad

SAGU Suid-Afrikaanse Gholfunie; Suid-Afrikaanse Gimnastiekunie

SAGV Suid-Afrikaanse Genetiese Ver­eniging

SAHV Suid-Afrikaanse Handelsver­eniging

SAIB Suid-Afrikaanse Instituut vir Bestuurswese

SAIBI Suid-Afrikaanse Instituut vir Biblioteek- en Inligtingswese

SAICI Suid-Afrikaanse Instituut van Chemiese Ingenieurs

SAID Suid-Afrikaanse Inkomstediens

SAIEI Suid-Afrikaanse Instituut van Elektrotegniese Ingenieurs

SAIF Suid-Afrikaanse Instituut vir Fisika

SAIGR Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters

SAIIA Suid-Afrikaanse Instituut vir Internasionale Aangeleenthede

SAIIB Suid-Afrikaanse Instituut van Internasionale Betrekkinge

SAIK Suid-Afrikaanse Infanteriekorps

SAILI Suid-Afrikaanse Instituut van Landbou-ingenieurs

SAIMI Suid-Afrikaanse Instituut van Meganiese Ingenieurs

SAIMM Suid-Afrikaanse Instituut vir Mynbou en Metallurgie

SAIMN Suid-Afrikaanse Instituut vir Mediese Navorsing

SAIPA Suid-Afrikaanse Instituut vir Pu­blieke Administrasie

SAIPB Suid-Afrikaanse Instituut vir Personeelbestuur

SAIRWS Suid-Afrikaanse Instituut virRioolwatersuiwering

SAISB Suid-Afrikaanse Instituut van Stadsbeplanners

SAISI Suid-Afrikaanse Instituut van Si­viele Ingenieurs

SAISSB Suid-Afrikaanse Instituut van Stads- en Streekbeplanners

SAIVB Suid-Afrikaanse Instituut van Verkeersbeamptes

SAIVERT Suid-Afrikaanse Instituut van Vertalers en Tolke

SAIVLV Suid-Afrikaanse Instituut van Verkoeling en Lugversorging

SAIW Suid-Afrikaanse Instituut van Waardeerders

SAJR Suid-Afrikaanse Jukskeiraad

SAK Suid-Afrikaanse KollegeSAKBK Suid-Afrikaanse Katolieke Biskoppekonferensie

SAKBR Suid-Afrikaanse Krieketbeheerraad

SAKD Suid-Afrikaanse KommunikasiediensSAKK Suid-Afrikaanse Kaapse Korps

SAKM Suid-Afrikaanse Korps van Musikante

SAKMP Suid-Afrikaanse Korps Militêre Polisie

SAKO Suid-Afrikaanse Kwalifikasieowerheid

SAKOMM Suider-Afrikaanse Kommunikasievereniging

SAKRUK (ook Sakruk) Suid-Afrikaanse Koördinerende Raad vir Uitvoerende Kunste

SAKP Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party

SAKR Suid-Afrikaanse Krieketraad

SAKRUK (ook Sakruk) Suid-Afrikaanse Koördinerende Raad vir die Uitvoeren­de Kunste

SAKSV Suid-Afrikaanse Krieketspelersvereniging

SAKU Suid-Afrikaanse Krieketunie

SAKV Suid-Afrikaanse Kunsvereniging

SAKVA (ook Sakva) Suid-Afrikaanse Konfederasie van Arbeidsal. salaris

SAL Suid-Afrikaanse Lugdiens

SA Leër Suid-Afrikaanse Leër

SALM Suid-Afrikaanse Lugmag

SALT Southern African Large Telescope (groot teleskoop by Sutherland

)SALU (ook Salu) Suid-Afrikaanse Landbou-unie

SALV Suid-Afrikaanse Logopediese Ver­eniging

SALVK Suid-Afrikaanse Leërvrouekorps

Sam. Samuel (twee boeke in die Bybel)

S.Am. (ook S.Amer.) Suid-Amerika; Suid-Amerikaans,Suid-Amerikaanse

samest. samesteller

SAMRO (ook Samro) Suid-Afrikaanse Musiekregte-Organisasie

SAMV 1. Suid-Afrikaanse Mediese Ver­eniging; Suid-Afrikaanse Museumvereniging

SAMWU Suid-Afrikaanse Mynwerkersunie

SAMWV Suid-Afrikaanse Munisipale Werknemersvereniging

SANAB (ook Sanab) Suid-Afrikaanse Narkotikaburo

SANAE (ook Sanae) Suid-Afrikaanse Nasionale Antarktiese Ekspedisie

SANB Suid-Afrikaanse Nasionale Bi­bliografie

SANCO South African National Civics Organization

SANK Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum

SANKAN Suid-Afrikaanse Nasionale Komitee vir Antarktiese Navorsing

SANL Suid-Afrikaanse Noodhulpliga

SANOK (ook Sanok) Suid-Afrikaanse Nasionale Olimpiese Komitee

SANRA (ook Sanra) Suid-Afrikaanse Na­sionale Raad vir Alkoholisme en Afhanklikheid van Verdowingsmiddels

SANRB Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes

SANRD Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Dowes

SANRKS Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Kindersorg

SANROC (ook Sanroc) South African Non-Racial Olympic Committee

SANRVB Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir die Versorging van Bejaardes

SANS Suid-Afrikaanse Natuurstigting

SANSO (ook Sanso) Suid-Afrikaanse Nasekondêre Opvoeding

SANSV Suid-Afrikaanse Nasionale Sokkervereniging

SANTV Suid-Afrikaanse Nasionale Tuberkulosevereniging

SANW Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag

SAOB Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsbank

SAODK Suid-Afrikaanse Ondersteuningsdienskorps

SAOG Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap

SAOKU Suid-Afrikaanse Ontwikkelingskorporasie vir Uitvindings

SAONSV Suid-Afrikaanse Olimpiese en Nasionale Spelevereniging

SAOR Suid-Afrikaanse Onderwysersraad

SAOU Suid-Afrikaanse Onderwysersunie

SAOV Suid-Afrikaanse Optometriese Vereniging

SAP (ook Sap) Suid-Afrikaanse Party (ou Suid-Afrikaanse politieke party); Suid-Afrikaanse Polisie(destyds)

SAPA (ook Sapa) Suid-Afrikaanse Pers-Assosiasie

SAPD Suid-Afrikaanse Polisiediens

SAPGN Suid-Afrikaanse Plan vir Geesteswetenskaplike Navorsing

SAPK Suid-Afrikaanse Pantserkorp

SAPO Suid-Afrikaanse Plantverbeteringsorganisasie

SAPONET (ook Saponet) Suid-AfrikaansePoskantoornetwerk

SAPR Suid-Afrikaanse Padraad

SARB Suid-Afrikaanse Reserwebank

SARBM Suid-Afrikaanse Raad vir die Bevordering van Musiek

SARG Suid-Afrikaanse Rekenmeestersgenootskappe

SARK Suid-Afrikaanse Raad van Kerke

SARO Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwys

SARPI (ook Sarpi) Suid-Afrikaanse Raad vir Professionele Ingenieurs

SARR Suid-Afrikaanse Rugbyraad; Suid-Afrikaanse Radiologiese Raad

SARU Suid-Afrikaanse Rugbyunie

SARV Suid-Afrikaanse Rolbalvereniging; Suid-Afrikaanse Raad op Ver­pleging

SARVU (ook Sarvu) Suid-Afrikaanse Rugbyvoetbalunie

SAS Suid-Afrikaanse Spoorweë (destyds);  Suid-Afrika-Stigting; Suid-Afrikaanse skip

SAS&H Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens (destyds)

SASK Suid-Afrikaanse Seinerskorps

SASKO (ook Sasko) Suid-Afrikaanse Sentrale Koöperatiewe Graanmaatskappy

SASO Suid-Afrikaanse Studenteorganisasie

SASOL (ook Sasol) Suid-Afrikaanse Steen­kool-, Olie- en Gaskorporasie

SAST Suid-Afrikaanse Standaardtyd

SASV Suid-Afrikaanse Sielkundige Ver­eniging

SAT senior aanlegtoets

SATEB Suid-Afrikaanse Termynbeurs

SATOER (ook Satoer) Suid-Afrikaanse Toerismeraad

SATU Suid-Afrikaanse Tennisunie; Suid-Afrikaanse Tipografiese Unie

SATV Suid-Afrikaanse Televisie

SAUK Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie

SAV Suid-Afrikaanse Vloot

SAVAL Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap

SAVBO Suid-Afrikaanse Vereniging vir die Bevordering van die Opvoedkunde

SAVD Suid-Afrikaanse Vervoerdienste

SAVDH Suid-Afrikaanse Vereniging vir Dieetkundiges en Huishoudkundiges

SAVF Suid-Afrikaanse Vrouefederasie

SAVI Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut

SAVJ Suid-Afrikaanse Vereniging van Joernaliste

SAVK Suid-Afrikaanse Vakbond-kongres; Suid-Afrikaanse Vlootkollege

SAVLU Suid-Afrikaanse Vroue-Landbou-unie

SAVMO Suid-Afrikaanse Vereniging vir Mediese Onderwys; Suid-Afrikaanse Vereniging van Musiekonderwysers

SAVRI Suid-Afrikaanse Vereniging van Raadgewende Ingenieurs

SAVTL Suider-Afrikaanse Vereniging vir Toegepaste Linguistiek

SAVTO Suid-Afrikaanse Vereniging vir Taalonderrig

SAVUV Suid-Afrikaanse Vereniging vanUniversiteitsvroue

SAVV Suid-Afrikaanse Verpleegsters­vereniging

SAVWET Suider-Afrikaanse Vereniging vir Wetsopstelling

SAW Suid-Afrikaanse Weermag (destyds)

SAWS Satelliet-afstandswaarnemingsentrum

SAWTNI Suid-Afrikaanse Wol- en Tekstielnavorsingsinstituut

sb stilb

Sb simbool vir antimoon (element)

SB Staatsbiblioteek; stukbeeld

SBM sekondêre belasting op maatskappye

S.B.O. (ook SBO) Sertifikaat in Buitengewone On­derwys

S.Br. Suiderbreedte

sc. scilicet (te wete, naamlik)

Sc simbool vir skandium (element)

SC Senior Consultus (senior advokaat)

s.d. sien daar; sine die (vir onbepaalde tyd, sonder aanduiding van dag of tyd)

SD strafdiens; Suiderkruisdekorasie

SDB Spesiale Diensbataljon

SDG soli Deo gloria (aan God alleen die eer)

SDH Sy Deurlugtige Hoogheid

s.div. sonder dividend

SDK Staatsdienskommissie; Spesiale Dienskorps

SDM standaarddraadmaat

SDN standaarddraadnommer

SDP Sosiaal-Demokratiese Party

SDR streekdiensteraadSe simbool vir seleen (element)

SEAD Sentrale Ekonomiese Adviesdiens

SEB Swart Ekonomiese Bemagtiging

sec secans

S.Ed. Sy Edele

S.Ed.Agb. Sy Edelagbare

S.Ed.Gestr. Sy Edelgestrenge

see. seeman

S.Eerw. Sy Eerwaarde

Sef. Sefanja (boek in die Bybel)

SEIFSA (ook Seifsa) Steel and Engineering Industries Federation of South Africa  (Federasie van Staal- en Ingenieursbedrywe van Suid-Afrika)

seilv. seilvaart

sek. seksie; sektor; sekerheid

sek. (ook s of s.) sekondesek. (ook s.) sekundus

sek sekans

sekr. sekretaris

sekre. sekretaresse

sekr.genl. (ook SG) sekretaris-generaal

sekr.penm. sekretaris-penningmeester

S.Eks. Sy Eksellensie

selfst. selfstandig, selfstandige

S.Em. Sy Eminensie

SEM skandeerelektronmikroskoopsen. senator; senaat

S. en S. stads- en streekbeplanning

SENSAL (ook Sensal) Sentrum vir Suid-Afrikaanse Letterkundenavorsing

Sep. (ook Sept.) September

seq. sequens (wat volg, enkelvoud); sequentes (wat volg, meervoud)

sers. sersant

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

sers.maj. (ook s.maj. of SM) sersant-majoor

sert. sertifikaat

SERTEC (ook Sertec) Sertifiseringsraad vir Technikononderwys

SES sosio-ekonomiese status

SESA Standard Encyclopaedia of Southern Africa

S.Eur. Suid-Europa; Suid-Europees, Suid-Europese

sfz. sforzando (beklemtoond, in musiek)

sg. sogenaamd, sogenaamde

s.g. soortlike gewig

SG standaardgraad

SG (ook sekr.genl.) sekretaris-generaal

s.g.m. (ook SGM) so gou moontlik

SGO superintendent-generaal van onderwys

SGSA Sterrekundige Genootskap van Suider-Afrika

SH Sy Hoogheid; Sy Heiligheid

S.H.Ed. Sy Hoogedele

S.H.Eerw. Sy Hoogeerwaarde

s.i. syns insiens

Si simbool vir silikon (element)

SI Système International d'Unités (internasionale stelsel van maateenhede, soos in 1960 op ’n konferensie in Parys aanvaar)

SIBW standaardinkomstebelasting op werknemers

sielk. sielkunde; sielkundig, sielkundige

sill. sillabussillabe; sillabies, sillabiese

sin sinus

sin. sinode; sinodaal, sinodale; sinoniem; sinonimies, sinonimiese

sinek. sinekdogee (stylfiguur wat die geheel deur ’n onderdeel daarvan aandui, byvoorbeeld "die ouerlike dak", waar eintlik die ouerlike huis bedoel word);sinekdogies, sinekdogies

sing. singularis (enkelvoud)

SIP Industriële Standaardeprojek

SIRSA (ook Sirsa) Sielkundige Instituut van die Republiek van Suid-Afrika

sitk. sitkamer

s.j. sonder jaartal; sub judice (hangende, soos ’n hofsaak)

SJ Societas Jesu ( Genootskap van Jesus, Jesuïte-orde in die Rooms-Katolieke Kerk)

SJAB St. John-ambulansbrigade

SJAV St. John-ambulansverenigingSjin. Sjinees; Sjinese

sk. skakelkomitee; skeidsregter; skuilnaam

s.k. sagte kap

SK Staatskoerant

Skand. Skandinawië; Skandinawies, Skandinawiese

SKDB Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid

skeik. skeikunde; skeikundig, skeikundige

S.K.H. (ook SKH) Sy Koninklike Hoogheid; Sy Keiserlike Hoogheid

skiereil. skiereiland

skilderk. skilderkuns

SKM seegelanseerde kruismissiel

S.K.M. (ook SKM) Sy Koninklike Majesteit

sko. skakeloffisier

SKO swewendekoersobligasie

SKOOR (ook Skoor) Staande Komitee oor Openbare Rekeninge

skr. skrywer; skryfster; skriba

skr. (ook skrift.) skriftelik, skriftelike

Skt. Sanskrit (klassieke en heilige taal van die Hindoes van Indië)

sktr. skutter

skulpk. skulpkunde; skulpkundig, skulpkundige

slaapk. slaapkamer, slaapkamers

Slaw. Slawies; Slawiesesm. seemyl

s.m. sonder meer

Sm simbool vir samarium (element)

SM stasiemeester; seremoniemeester; Suiderkruismedalje; Sy Majesteit

SM (ook sers.maj. of s. ma j.) sersant-majoor

S. Mag Staande Mag

s.maj. (ook sers.maj. of SM) sersant-majoor

SMG submasjiengeweer

s/min. (ook s.p.m.) skote per minuut; slae per minuut

smn. seinman

SMO senior mediese offisier

SMS short message service (kortboodskapdiens per selfoon)

sn. seun

Sn simbool vir tin (element)

SNA sisteemnetwerkargitektuur

S.Ndl. Suid-Nederland; Suid-Nederlands; Suid-Nederlandse

SNO Stigting vir Navorsingsontwikke­ling

SNOP streeknywerheidsontwikkelingsprogram

s.nw. selfstandige naamwoord

So. Sondag; Sotho (die taal)

SO sekondêre onderwys; stafoffisier; suidoos; suidooste; suidoostelik, suidoostelike

SOAK streeksontwikkelingsadvieskomitee

SOAVO Suidoos-Asiatiese Verdragsorganisasie

S.O.D. (ook SOD) Sekondêre Onderwysdiploma

SOEKOR (ook Soekor) Suidelike Olie-Eksplorasiekorporasie

SOF Strategiese Oliefonds

SOM snelontplooiingsmag

SOMS Statutêre Organisasies se Mediese Skema

sonk. sonkamer

soöl. soölogie; soölogies, soölogiese

sopr. sopraan

SOS internasionale noodsein in die Morsekode (kolletjie-kolletjie-kolletjie, strepie-strepie-strepie, kolletjie-kolletjie-kolletjie) wat die letters SOS uitspel; sien ommesy ofommesyde; seksueel oordraagbare siekte

sosiol. sosiologie; sosiologies, sosiologiese

SOTO Sentrale Organisasie vir Tegniese Opleiding

SOWT Stigting vir Onderwys, Wetenskap en Tegnologiesp. species; spesie

s.p. sonder plek

Sp. Spanje; Spaans; Spaanse

SP Staatspresident (destyds)

spes. spesiaal, spesiale

s.p.m. (ook s/min.) skote per minuut; slae per minuut

spoorw. (ook spw.) spoorweë

SPQR Senatus Populusque Romanus (senaat en volk van Rome)

spr. spreker; spreekster; sappeur

Spr. Spreuke (boek in die Bybel)

sprw. spreekwoord; spreekwoordelik, spreekwoordelike

s.p.s. (ook s/s) siklusse per sekonde

spw. (ook spoorw.) spoorweë

SPW sonder pariwaarde

s.q. status quo (blywende toestand)

s.q.n. sine qua non (daarsonder nie—’n noodsaaklike vereiste, onmisbare voorwaarde)

sr steradiaal (SI-eenheid vir die meting van soliede [driedimensionele] hoeke)

sr. senior; suster

Sr simbool vir stronsium (element)

SR studenteraad; streekraad

SRS satellietradarstasiess. 1. samestelling 2. stoomskip

s/s (ook s.p.s.) siklusse per sekonde

SS Schutzstaffel (beskermingskorps, die destydse Duitse Nazi-organisasie in beheer van die veilighidsdienste en programme van massamoord); sagtestaal

SSA Statistieke Suid-Afrika; Orde van die Ster van Suid-Afrika: Goud

SSAS Orde van die Ster van Suid-Afri­ka: Silwer

SSB sentrale sakebuurt

SSD Sentrale Statistiekdiens

s.sers. stafsersant

SSG sentrale sakegebied

SSK staatskuldkommissarisse

S.So. Suid-Sotho (die taal)SSO senior stafoffisier; suidsuidoos; suidsuidoostelik, suidsuidoostelike

s.str. seestraat

SSW suidsuidwes; suidsuidwestelik, suidsuidwestelike

st. standerd; gestonk (in krieket) standaard; sterk

St stokes (eenheid van kinematiese viskositeit)

St. Sint

sta. stasie

staatk. staatkunde; staatkundig, staatkundige

staatsl. staatsleer

statist. statistiek; statisties, statistiese

Stats SA Statistiek Suid-Afrika

s.tb. sonder titelblad

STD standaardtemperatuur en -druk

stelk. stelkunde; stelkundig, stelkundige

stell. stelling;  stellend, stellende

stell.tr. stellende trap

sterrek. sterrekunde; sterrekundig, sterrekundige

stg. sterling

St.Gen. State-Generaal

sth. stemhebbend, stemhebbende

stl. stemloos, stemlose

str. straat

STR spesiale trekkingsregte; Sertifikaat in die Teorie van Rekeningkunde

strat. strategie

stud. studen

studk. studeerkamer

STV subskripsietelevisie

SU standaarduitspraak

subj. subjek; subjektief, subjektiewe; subjunktief, subjunktiewe

subs. subskripsie

suff. suffiks

sup. superlatief, superlatiewe; supra (hierbo, hoër op)

supt. superintendent

s.v. sub verbo of sub voce ( [soek] onder die woord of opskrif )

Sv sievert (SI-eenheid van bestralingsdosis)

SVD sentrale veneuse druk; selfverdedigingseenheid

SVG snelvuurgeskut

SVR spesiale vrederegter

sw. swak; sigwisselsw. (ook SW) stasiewa

s.w. (ook SW) soortlike warmte spesifieke warmte

SW sosiale wetenskappe; suidwes; uidweste; suidwestelik, suidwestelike

SWA Suidwes-Afrika (Namibië voor sy onafhanklikheid);Suidwes-Afrikaans, Suidwes-Afrikaanse

swamk. swamkunde; swamkundig, swamkundige

SWAPO (ook Swapo) South West African People's Organisation (destydse bevrydingsbeweging wat in Namibië die regerende party geword het)

Swaz. Swaziland

swb. swembad

SWD Suidwestelike Distrikte

S.W.Eerw. Sy Weleerwaarde

SWO Stigting vir Wetenskapsontwikkeling 

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >