Q

  

q. kwintaal

q.a. quod attestor (waarvan ek getuie is)

q.e. quod est (wat is, wat beteken)

q.e.d. quod erat demonstrandum (wat bewys moes word)

q.e.f. quod erat faciendum (wat gedoen moes word)

q.q. qualitate qua (in die hoedanigheid van)

q.s. quantum sufficit (soveel as nodig)

qto kwarto

q.v. quod vide (kyk aldaar)