My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Release Sce™ Forte

Medikasie wat die simptome van angs, depressie, ADD / ADHD, demensie en menopouse kan behandel. 'n Nie-gewoonte vormende natuurlike produk en sonder voorskrif.
Community-verified icon


Release Sce™ Forte Agent

O Akronieme

O

O o. ondero. (ook ons.) onsydig, onsydige

simbool vir suurstof (element)

O. oos; Ooste; oostelik, oostelike
Ω ohm

o.a. onder andere

OAE Organisasie vir Afrika-eenheid (in 2001 vervang deur die 

AU of Afrika-Unie)

O.Afr. Oos-Afrika; Oos-Afrikaans, Oos-Afrikaanse

OAPUL Organisasie van Arabiese Petroleumuitvoerlande

ob. obiit (oorlede)

Ob. Obadja (boek in die Bybel)

OB Ossewabrandwag

obj. objek; objektief, objektiewe

OBR ouditiewe breinresponsie

OBS onderwys buite skoolverband

OBSA Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika

ODH onwettige diamanthandel

Oe oersted

OE Oudengels; Oudengelse

OED Oxford English Dictionary

oef. oefening

O. en M. (ook O&M) organisasie en metodes

Oerg. Oergermaans, Oergermaanse

OESO Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling

O.Eur. Oos-Europa; Oos-Europees, Oos-Europese

o.f. (ook OF) onvoldoende fondse; oudiofrekwensie

off. offisier; offisieel, offisiële

OFK outomatiese frekwensiekontrole

OFr. Oudfrans; Oudfranse

OG (ook oudit.genl.) ouditeur-generaal

O.Germ. Oos-Germaans; Oos-Germaanse

Ogerm. Oudgermaans; Oudgermaanse

OGI openbare gesondheidsinspekteur

o.g.v. op grond van

OHD Oudhoogduits; Oudhoogduitse

oho. ooghoogteoondo.i. onses insiens

OI Oos-Indië; Oos-Indiese

OIB offisier in bevel; offisier in beheer

o.i.v. onder invloed vanok. onderkas

OKD Onafhanklike Klagtedirektoraat

o.kpl. onderkorporaal

OKSA Onderwyskollege van Suid-Afrika

okt. oktaaf

Okt. Oktober

OKV obsessief kompulsiewe versteuring

OKVO Onderwyskollege vir Verdere Op­leiding

o.l. oor land

OL Oos-Londen; oosterlengte

olt. onderluitenant

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

o.l.v. onder leiding van

o.m. onder meer

o/m (ook o.p.m.) omwentelings per minuut

omg. omgekeerdomstr. omstreeks

omw. omwenteling

ON Oudnoors; Oudnoorse

o.n.a. of naaste aanbod

onafh. onafhanklik, onafhanklike

onbek. onbekend, onbekende

onbep. onbepaald, onbepaalde

onbep.lw. onbepaalde lidwoord

ondersekr. (ook o.sekr.) ondersekretaris; ondersekretaresse

ondersk. onderskeiding; onderskeie; onderskeidelik

onderv. (ook o.voors.) ondervoorsitster; ondervoorsitter

ondw. onderwerp

ONFrk. Oudnederfrankies; Oudnederfrankiese

ong. ongeveer

ongew. ongewoon, ongewone; ongewens, ongewenste

ONI Oseanografiese Navorsingsinstituut

ONO oosnoordoos; oosnoordoostelik, oosnoordoostelike

onoorg. onoorganklik, onoorganklike

onoorg.ww. onoorganklike werkwoord

onpers, onpersoonlik, onpersoonlike

ons. (ook o.) onsydig, onsydige

ontl. ontleen; ontlening ontleding; ontleed

ontleedk. ontleedkunde; ontleedkundig, ontleedkundige

ontv. ontvangs; ontvang

ontw. ontwerp; ontwikkeling; ontwikkel, ontwikkelde

onvolm. onvolmaak, onvolmaakte

onvolt. onvoltooid, onvoltooideoo. onderoffisier

oordr. oordrag; oordragtelik, oordragtelike

oorg. oorganklik, oorganklike

oorg.ww. oorganklike werkwoord

oorl. oorlede; oorledene

oorspr. oorsprong; oorspronklik, oorspronklike

oortr. oortreffend, oortreffende; oortreding

oortr.tr. oortreffende trap

OOV ouer-onderwysersvereniging

op. opus (werk, in musiek)

Op. Openbaring (boek in die Bybel)

OP observasiepos
op.cit. opere citato (in die aangehaalde werk)

openb. openbaar, openbareopg. opgawe

opl. opleidingopm. opmerking

o.p.m. (ook o/m) omwentelings per minuut

o.p.s. (ook o/s) omwentelings per sekonde

opskr. opskrifopst. opsteller

opt. optika; opties, optiese; optatief, optatiewe

optek. optekening

OPUL Organisasie van Petroleumuitvoerlande

opv. opvoedkunde; opvoedkundig, opvoedkundige

opwask. opwaskamero.r. op rekening

ord. ordonnansie

org. organisasie; organies, organiese

o.r.v. onder redaksie van

o/s (ook o.p.s.) omwentelings per sekonde

Os simbool vir osmium (element)

OS Oudsaksies; Oudsaksiese

OSB openbare skakelbeampte

oseanogr. oseanografie; oseanografies, oseanografiese

o.sekr. (ook ondersekr.) ondersekretaris; ondersekretaresse

OSG Orde van die Suiderkruis: Goud

OSO oossuidoos; oossuidoostelik, oossuidoostelike

OSS Orde van die Suiderkruis: Silwer

ost. onderstaande

OST oostelike standaardtyd

OT Ou Testament; Ou Testamenties, Ou Testamentiese

OTM outomatiese tellermasjien

oudhk. oudheidkunde; oudheidkundig, oudheidkundige

oudit.genl. (ook OG) ouditeur-generaal

oudl. ouderling

OUO Onafhanklike Uitsaai-owerheid

out. outomaties, outomatiese

OV Ou Verbond

OVDG Orde vir Voortreflike Diens: Goud

OVDS Orde vir Voortreflike Diens: Silwer

OVH orde van helderheid

OVK Onafhanklike Verkiesingskommissie

O.Vl. Oos-Vlaandere; Oos-Vlaams, Oos-Vlaamse

o.voors. (ook onderv.) ondervoorsitter; ondervoorsitster

OVS Oranje-Vrystaat (tans net Vrystaat genoem, ISO-kode FS)

o.w. onder wie

o.w. (ook OW) ontvangbare wissel, ontvangbare wissels

oz. onza (ons, gewig) 

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >