Net Twintig Minute

Hier is 'n baie merkwaardige geval van gebedsverhoring wat 'n vriend van my nie so lank gelede ondervind het nie.
Hy het 'n groot gesin en het baie geld nodig om week na week in hulle behoeftes te voorsien.
Daar was tye wanneer hy n ie geweet het hoe hy gaan deurkom nie, maar altyd, net wanneer die nood die hoogste was, het daar weer 'n ligstraal gekom. sy geloof in Jesus is altyd op wonderbaarlike wyse vereer.

Nie so lank gelede nie het hy sestig dollars nodig gehad om sy belasting te betaal - nie eintlik veel geld vir 'n ryke nie, maar vir 'n arme landbouer soos hy was dit 'n groot bedrag.

Hy moes die geld feitlik dadelik betaal - om presies te wees, die volgende Maandagoggend.


Slaaptyd stories

Deel Vier

deur Arthur S. Maxwell