My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified iconFemale and male libido boosters

L Akronieme

L

l.  links; lees; lengte; lopie; lyn
 (ook of L) liter

£ libra (teken vir Britse pond, die geldeenheid; ook vir ou Suid-Afrikaanse geldeenheid)

L Romeinse 50

L. (ook Linn.) Linnaeus (Sweedse natuurkundige Carolus Linnaeus, 1707-1778, wat die klassifikasiestelsel vir plante en diere ontwerp het)

l.a. lang asafstand

La simbool vir lantaan (element)

LA lugafweer

lab. laboratorium

LAG leesalleengeheue (by rekenaars, kyk ook ROM)LAN lokale-areanetwerk

land. (ook LD) landdros

landb. landbou; landboukunde; landboukundig, landboukundige

landm. landmeetkunde; landmeetkundig, landmeetkundige

lat. lateraal, laterale

Lat. Latyn; Latyns, Latynse; Latinisme; Latinisties, Latinistiese

LAV Lid van die Aptekersverenigingl.a.w. (ook LAW) ligte afleweringswalb. libra (pond, die gewigseenheid)

LB leerlingbestuurder; laaibrief; ladingsbrief

LBD lae bloeddruk

l.b.s. ligging bo seespieël

LBS lopende betaalstelsel

lbw. landbouwetenskappe

LD laagdruk, lae druk; Laus Deo (lof sy God)

LD (ook land.) landdros

L.D.B. Laer Diploma in Biblioteekkunde

LDPE laedigtheidspoli-etileen

LED ligemissiediode

leerl. leerling

LEP Lid van die Europese Parlement

Les. Lesotho

letg. lettergreep

lett. lettere; letterlik, letterlike

lettk. letterkunde; letterkundig, letterkundige

Lev. Levitikus (boek in die Bybel)

LF lae frekwensie

lg. laasgenoemde

LG laer graad

LGM lug-grond-missiel

LGO liggaarnlike en gesondheidsopvoeding

lh. linkerhand

LH luteïniseringshormoon

Li simbool vir litium (element)

LIA Lid van die Instituut van Argitekte

lib. liberaal, liberale

Lib. Liberaal; Liberale

L.I.Chem.I. Lid van die Instituut van Chemiese Ingenieurs

LIEI Lid van die Instituut van Elektrotegniese Ingenieurs

LIEU laaste in, eerste uit

ligg. liggaamlik, liggaamlike

ligg.opv. (ook LO) liggaamlike opvoeding; liggaamlike opvoedkunde

LIMM Lid van die Instituut vir Mynbou en Metallurgie

L.I.Mun.I. Lid van die Instituut van Munisipale Ingenieurs

ling. linguïstiek; linguisties, ; linguistiese

Linn. (ook L.) Linnaeus (Sweedse natuurkundige Carolus Linnaeus, 1707-1778, wat die klassifikasiestelsel vir plante en diere ontwerp het)

LIPI Lid van die Instituut van Produksie-ingenieurs

lis. lisensie; lisensiaat

LISB Lid van die Instituut van Stadsbeplanners

LISI Lid van die Instituut van Siviele Ingenieurs; Lid van die Instituut van Struktuuringenieurs

LISS Lid van die Instituut van Stads- en Streekbeplannerslit. literatuur; literêr, literêre

Lit. Litaue; Litaus; Litause

litogr. litografie; litografies, litografiese

Litt.D. (ook LittD) Litterarum Doctor

Litt.Drs. (ook LittDrs) Litterarum Doctorandus

LIVB Lid van die Instituut van Verkeersbeamptes

LK laaste kwartier; Lutherse Kerk

LKM luggelanseerde kruismissiel

LKS Lid van die Korporasie van Sekretarisse

LKT lewenskostetoelae

11. laaslede; loslopie

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

LL.B. (ook LLB) Legum Baccalaureus

LL.D. (ook LLD) Legum Doctor

LLM lug-lug-missiel

LL.M. (ook LLM) Legum Magister

lm lumenLMB lugmagbasis

LMI liggaamsmassa-indeks

l.n.r. links na regs

LNR Landbounavorsingsraad

LO Laer Onderwys; liggaamlike opleiding

LO (ook ligg.opv.) liggaamlike opvoeding; liggaamlike opvoedkunde

loc.cit. loco citato (op die aangehaalde plek)

L.O.D. (ook LOD) Laer Onderwysdiploma

log. logika; logies, logiese; logistiek; logisties, logistiese

lok. lokatief, lokatiewe

LP Lid van die Parlement; lynpresisie

LP Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Limpopo, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-

LPL.P.O.D. (ook LPOD) Laer Primêre Onderwys­diploma

LPR Lid van die Provinsiale Raad (destyds)

LPW Lid van die Provinsiale Wetgewerl.r. (ook LR) lopende rekening

Lr simbool vir lawrensium (element)

ls. (ook LS) linkerstuur; langsig

l.s. locus sigilli (plek van die seël)

LS laserskyf (vir die rekenaar, kyk by CD); laagspanning; laespanning; landingstrook;  langspeelplaat; langspeler; Lectori Salutem (heil die leser)

LSAISI Lid van die Suid-Afrikaanse In­stituut van Siviele Ingenieurs

£.s.d. librae, solidi, denarii (ponde, sjielings en pennies, ou Suid-Afrikaanse geldstelsel, ontleen aan die Britse)

LSD lisergiensuurdiëtielamied of lisergiensuurdi-etielamied

LSH leërstafhoof

L.S.O.D. (ook LSOD) Laer Sekondêre Onderwysdi­plomalt. luitenant

lt.genl. luitenant-generaal

lt.goew. luitenant-goewerneur

lt.kdr. luitenant-kommandeur

lt.kol. luitenant-kolonel

Lu simbool vir lutesium (element)

LUD liguitstraaldiode

lugv. lugvaart

Luk. Lukas (Evangelie van Lukas, boek in die Bybel)

LUK Lid van die Uitvoerende Komitee;  lineêre uitsettingskoëffisiënt

LUR Lid van die Uitvoerende Raad

Luth. Luthers. Lutherse

lv. (ook LV) lugversorging

LV Lid van die Volksraad (destyds);  lugverdediging

LVB lugverkeerbeheer

LVBS lugverkeerbeheersentrum

LVSA Limnologiese Vereniging van Suider-Afrika;Linguistevereniging van Suider-Afrika; Lugvervoerraad van Suidelike Afrika

lw. lidwoord

LW Let Wel

LWBS lugboordwaarskuwing-en-beheerstelsel

LWR Lid van die Wetgewende Raad (destyds)

lwtk. lugwerktuigkundige

LWV Lid van die Wetgewende Verga­dering (destyds)

lx lux

lyd. lydende

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >