L

l.  links; leeslengte; lopie; lyn
 (ook of L) liter
£ libra (teken vir Britse pond, die geldeenheid; ook vir ou Suid-Afrikaanse geldeenheid)

L Romeinse 50

L. (ook Linn.) Linnaeus (Sweedse natuurkundige Carolus Linnaeus, 1707-1778, wat die klassifikasiestelsel vir plante en diere ontwerp het)

l.a. lang asafstand

La simbool vir lantaan (element)

LA lugafweer

lab. laboratorium

LAG leesalleengeheue (by rekenaars, kyk ook ROM)

LAN lokale-areanetwerk

land. (ook LD) landdros

landb. landbou; landboukunde; landboukundig, landboukundige

landm. landmeetkunde; landmeetkundig, landmeetkundige

lat. lateraal, laterale

Lat. Latyn; Latyns, Latynse; Latinisme; Latinisties, Latinistiese

LAV Lid van die Aptekersvereniging

l.a.w. (ook LAW) ligte afleweringswa

lb. libra (pond, die gewigseenheid)

LB leerlingbestuurder; laaibrief; ladingsbrief

LBD lae bloeddruk

l.b.s. ligging bo seespieël

LBS lopende betaalstelsel

lbw. landbouwetenskappe

LD laagdruk, lae druk; Laus Deo (lof sy God)

LD (ook land.) landdros

L.D.B. Laer Diploma in Biblioteekkunde

LDPE laedigtheidspoli-etileen

LED ligemissiediode

leerl. leerling

LEP Lid van die Europese Parlement

Les. Lesotho

letg. lettergreep

lett. lettere; letterlik, letterlike

lettk. letterkunde; letterkundig, letterkundige

Lev. Levitikus (boek in die Bybel)

LF lae frekwensie

lg. laasgenoemde

LG laer graad

LGM lug-grond-missiel

LGO liggaarnlike en gesondheidsopvoeding

lh. linkerhand

LH luteïniseringshormoon

Li simbool vir litium (element)

LIA Lid van die Instituut van Argitekte

lib. liberaal, liberale

Lib. Liberaal; Liberale

L.I.Chem.I. Lid van die Instituut van Chemiese Ingenieurs

LIEI Lid van die Instituut van Elektrotegniese Ingenieurs

LIEU laaste in, eerste uit

ligg. liggaamlik, liggaamlike

ligg.opv. (ook LO) liggaamlike opvoeding; liggaamlike opvoedkunde

LIMM Lid van die Instituut vir Mynbou en Metallurgie

L.I.Mun.I. Lid van die Instituut van Munisipale Ingenieurs

ling. linguïstiek; linguisties, ; linguistiese

Linn. (ook L.) Linnaeus (Sweedse natuurkundige Carolus Linnaeus, 1707-1778, wat die klassifikasiestelsel vir plante en diere ontwerp het)

LIPI Lid van die Instituut van Produksie-ingenieurs

lis. lisensie; lisensiaat

LISB Lid van die Instituut van Stadsbeplanners

LISI Lid van die Instituut van Siviele Ingenieurs; Lid van die Instituut van Struktuuringenieurs

LISS Lid van die Instituut van Stads- en Streekbeplanners

lit. literatuur; literêr, literêre

Lit. Litaue; Litaus; Litause

litogr. litografie; litografies, litografiese

Litt.D. (ook LittD) Litterarum Doctor

Litt.Drs. (ook LittDrs) Litterarum Doctorandus

LIVB Lid van die Instituut van Verkeersbeamptes

LK laaste kwartier; Lutherse Kerk

LKM luggelanseerde kruismissiel

LKS Lid van die Korporasie van Sekretarisse

LKT lewenskostetoelae

11. laasledeloslopie

LL.B. (ook LLB) Legum Baccalaureus

LL.D. (ook LLD) Legum Doctor

LLM lug-lug-missiel

LL.M. (ook LLM) Legum Magister

lm lumen

LMB lugmagbasis

LMI liggaamsmassa-indeks

l.n.r. links na regs

LNR Landbounavorsingsraad

LO Laer Onderwysliggaamlike opleiding

LO (ook ligg.opv.) liggaamlike opvoeding; liggaamlike opvoedkunde

loc.cit. loco citato (op die aangehaalde plek)

L.O.D. (ook LOD)Laer Onderwysdiploma

log. logika; logies, logiese; logistiek; logisties, logistiese

lok. lokatief, lokatiewe

LP Lid van die Parlement; lynpresisie

LP Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Limpopo, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-LP

L.P.O.D. (ook LPOD) Laer Primêre Onderwys­diploma

LPR Lid van die Provinsiale Raad (destyds)

LPW Lid van die Provinsiale Wetgewer

l.r. (ook LR) lopende rekening

Lr simbool vir lawrensium (element)

ls. (ook LS) linkerstuur; langsig

l.s. locus sigilli (plek van die seël)

LS laserskyf (vir die rekenaar, kyk by CD); laagspanning; laespanninglandingstrook;  langspeelplaat; langspeler; Lectori Salutem (heil die leser)

LSAISI Lid van die Suid-Afrikaanse In­stituut van Siviele Ingenieurs

£.s.d. librae, solidi, denarii (ponde, sjielings en pennies, ou Suid-Afrikaanse geldstelsel, ontleen aan die Britse)

LSD lisergiensuurdiëtielamied of lisergiensuurdi-etielamied

LSH leërstafhoof

L.S.O.D. (ook LSOD) Laer Sekondêre Onderwysdi­ploma

lt. luitenant
lt.genl. luitenant-generaal

lt.goew. luitenant-goewerneur

lt.kdr. luitenant-kommandeur

lt.kol. luitenant-kolonel

Lu simbool vir lutesium (element)

LUD liguitstraaldiode

lugv. lugvaart

Luk. Lukas (Evangelie van Lukas, boek in die Bybel)

LUK Lid van die Uitvoerende Komitee;  lineêre uitsettingskoëffisiënt

LUR Lid van die Uitvoerende Raad

Luth. Luthers. Lutherse

lv. (ook LV) lugversorging

LV Lid van die Volksraad (destyds);  lugverdediging
LVB lugverkeerbeheer

LVBS lugverkeerbeheersentrum

LVSA Limnologiese Vereniging van Suider-Afrika;Linguistevereniging van Suider-Afrika; Lugvervoerraad van Suidelike Afrika
lw. lidwoord

LW Let Wel

LWBS lugboordwaarskuwing-en-beheerstelsel

LWR Lid van die Wetgewende Raad (destyds)

lwtk. lugwerktuigkundige

LWV Lid van die Wetgewende Verga­dering (destyds)

lx lux

lyd. lydende