Krappe en krewe

Kinders word in twee groepe gedeel.  Die een groep is die krappe en die ander krewe.  Hulle vorm twee rye wat teenoor mekaar staan, gereed omweg te hardloop.  Een persoon staan voor die twee rye en skree "krappe" of "krewe".  As hy "Krappe" skree, moet die krappe weghol en die krewe moet probeer om soveel moontlik van hulle te vang.  Die wat gevang is, gaan dan oor na die krewe toe, of andersom.  Die pret kom by die skree, want die woord word so uitgerek .... krrrrrrrrrrrrrrrr... dat die groep nie kan raai wat hy gaan roep nie.