Jesus en die kinders

(Vind die Audio Weergawe onderaan die blad)


Slaaptyd stories
Deel EEN

deur Arthur S. Maxwell

Jesus was 'n baie besige man. Die enigste tyd wat Hy alleen kon wees, was wanneer Hy op die berg gegaan het waar die mense Hom nie kon bykom nie. Wanneer Hy in die stede en dorpe was, het groot skares om Hom vergader om te hoor wat Hy te sê gehad het en om die wonderwerke te sien wat Hy gedoen het.

Eendag, toe Hy weer besig was om die mense te leer, het van die Mammas daar hul kinders na Hom toe gebring en deur die skare gedring sodat Hy die kindertjies kon seën.

Die dissipels was daaroor ontevrede en hulle het die Ma's beveel om die kinders weg te neem. Hulle het seker gesê dat die kinders te veel geraas het en dat hulle gespeel die grootmense hinder. Dalk dat hulle lastig sal wees.

Maar Jesus het glad nie omgegee dat hulle die kindertjies bring nie.

"Bring hulle," het Hy liefdevol gesê. "Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemel en as die grootmense nie word soos die kindertjies nie, so eenvoudig, eerlik en gelowig nie, sal hulle die koninkryk van die hemel nie kan binnegaan nie."

Die kinders was vreeslik bly! Hulle het rondom Jesus saamgedrom en ek is seker dat sommige van hulle ook op Sy knie geklim het. Wat 'n groot voorreg het hulle nie gehad nie! Hoe gelukkig moes hulle gewees het! Wens julle nie ook dat julle daar was nie? Luister na hierdie kinderliedjie:  "Toe moeders na Jesus hul kindertjies gebring het / wou Sy dissipels hul belet, 'Gaan weg van die Heer'. / Maar Jesus het vir hul sien gaan / en spreek hul o! so vriendllik aan: / 'Laat, o  laat die kindertjies hier na My toe kom'!"

Radio Kuber Kontrei is 'n gratis Afrikaanse Agtergrond musiek kanaal. Kliek op ► links en luister via TuneIn. Maak asb. die ♥ rooi! deur ons as 'n FAVOURITE te merk. Vind ons APP op Google Play