Jan van Riebeeck land aan Suid-Afrika om 'n vestingsstasie aan die suid punt van Afrika te skep. 

So onthou ek Suid-Afrika