Hutten-Buchdienst


Ursula 072 229 2148

DUITSE BOEKE TE KOOP ♣ DIE GROOT TREK ♣ RECCE BOEKE ♣ BOERE REPUBLIEKE ♣ KINDERBOEKE ♣ SUID-AFRIKAANSE GESKIEDENIS ♣ UITGEWERS IN PRETORIA ♣ AFRIKAANSE BOEKE ♣ CHRISTELIKE BOEKE TE KOOP ♣ BOSOORLOG BOEKE ♣ BUSHWAR BOOKS ♣ hutten-buchdienst
 

Wat maak ons produk uniek?


Hutten-Buchdienst is 'n boekwinkel in die ooste van Pretoria waar dit reeds sedert 1985 'n boeke-diens lewer. Alhoewel deesdae hoofsaaklik Afrikaanse en Engelse boeke verkoop word, maar aanvanklik meestal op Duitse boeke gefokus is, is daar besluit op 'n Duitse naam vir die boekwinkel.   

'Buchdienst' beteken boeke-diens. Waar boek-'winkels' net boeke verkoop wat op hulle rakke staan, probeer 'n boek-'diens' boonop boeke vir die klant in die hande te kry wat miskien by geen ander boekwinkel te koop is nie. Ons stalletjie is dikwels te vinde by volks- en kerkbyeenkomste.  

Ons Produkte en Dienste


Alhoewel deesdae hoofsaaklik Afrikaanse en Engelse boeke verkoop word, maar aanvanklik meestal op Duitse boeke gefokus is, is daar besluit op 'n Duitse naam vir die boekwinkel.

Hutten-Buchdienst is vernoem na Ulrich von Hutten. Hy was 'n Duitse digter en hervormer, wat uitgesproke kritiek oor die Rooms-Katolieke Kerk gelewer het en een van die eerste Duitse skrywers wat in Duits in plaas van in Latein geskryf het.
'Buchdienst' beteken boeke-diens. Waar boek-'winkels' net boeke verkoop wat op hulle rakke staan, probeer 'n boek-'diens' boonop boeke vir die klant in die hande te kry wat miskien by geen ander boekwinkel te koop is nie. Ons boekstalletjie is dikwels te vinde by volks- en kerkbyeenkomste.

Kontak ons

HUTTENBUCHDIENST 
Posbus 7234
Pretoria
0001 

Vuurklipstraat 541 
Die Wilgers 
T & F: 012 807 0434 of 072 229 2148 
www.hutten.co.za 
hutten.buchdienst@gmail.com
'n Baie gewilde boek wat tans verkoop, geskryf deur Albert Blake is dié van Robey Leibbrandt: 'n Lewe van Fanatisme. 

Sidney Robey Leibbrandt (Potchefstroom 25 Januarie 1913 - 1 Augustus 1966), was 'n Springbok-bokser en later Duitse valskermsoldaat, Abwehr-agent en "vryheidsvegter" teen die Britse invloed en politieke mag in Suid-Afrika. 

Uit sy huwelik met Eda Botha is vyf kinders gebore, van wie die tweede oudste vroeg oorlede is. J.H. le Roux skryf in die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek: "As mens was leibbrandt vurig van geaardheid, uitgesproke en dikwels ontaktvol. Hoewel hy gedurende die oorlogsjare die verbeelding van 'n groepie Afrikaners aangegryp het,  het ys onvoorwaardelike aanvaarding van die Nasionaal-sosialimse as 'n lewenswyse meegebring dat hy nie tot die Afrikanervolk in die breë gespreek het nie. Sy invloed op die politiek van sy tyd was derhalwe gering." 

Met die bewindsaanvaarding van die Nasionale Party in Mei 1948 het Leibbrandt se vrylating as politieke gevangene geweldige reaksie binne Verenigde Party-geledere ontketen, ondaks die feit dat die opposisieleier, genl. Smuts, erken het dat Leibbrandt wel vrygelaat sou word. Na sy vrylating het Leibbrandt 'n blomplasie gekoop by HOneydew, naby Joannesburg. Daarna het hy 'n slaghuis in vennootskap op Spring in Namakwaland geopen, voor hy hom in Bloemfontein gevestig het. Daar het hy eers 'n motorsaak en daarna 'n skryfbehoeftewinkel geopen. 

Terselfdertyd het hy hom sterk beywer vir die bestryding van kommunisme in Suid-Afrika en onder beskerming van die Anti-Kommunistiese Beskermingsfront het 'n aantal pamflete, Ontwaak Blank Suid-Afrika (Bloemfontein s.j.) uit sy pen verskyn. 'n Laaste opspraakwekkende gebeurtenis was Leibbrandt se lasteraksie teen die Sunday Times wat hom as 'n Nazi-saboteur beskryf het.  Leibbrandt het hierdie saak hofsaak in die hooggeregshof gewen, maar die appelhof is die saak met koste verwerp. Hy het 'n geweldige finansiële verlies gely sodat hy verplig is om al sy eiendomme (volgens 'n ander bron sy huis) te verkoop. Daarna het hy en sy gesin in 'n woonstel gaan woon.  
Bloedbande 'n Donker Tuiskoms Wilhelm Verwoerd Boek

Na jare van versoeningswerk in Ierland wil Wilhelm Verwoerd vrede maak met sy eie omstrede familie. In sy soektog na begrip kom hy af op sy ouma, Betsie Verwoerd, se dagboeke, en voer hy openhartige gesprekke met swart vriende en met sy ma. 'n Intieme, openhartige blik op wat dit beteken om vandag in Suid-Afrika met integriteit te leef.

“Breek deur die kors van oppervlakkige waarhede - priemend eerlik.” Tobie Wiese