...Die gebruik van Huilebalke het uitgesterf. Huilebalke was mense wat vroeër - tot in 1815 - gehuur was om met begrafnisse te huil. Nederlands balc = die geskree van 'n esel