My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Release Sce™ Forte

Medikasie wat die simptome van angs, depressie, ADD / ADHD, demensie en menopouse kan behandel. 'n Nie-gewoonte vormende natuurlike produk en sonder voorskrif.
Community-verified icon


Release Sce™ Forte Agent

H Akronieme

H

hekto-; hora (uur)

h. honderdtal (in krieket); hoogte

H simbool vir waterstof (element); hardheid; henry (afgeleide eenheid vir elektriese induktansie)

H. Heilige

ha hektaar

Hab. Habakuk (boek in die Bybel)

Hag. Haggai (boek in die Bybel)

Hand. Handelinge (boek in die Bybel)

HAT Hoër Afrikaanse Taaleksamen; (Verklarende) Handwoordeboek van die Afrkaanse Taal

HBD hoë bloeddruk

h.b.s. hoogte bo seespieël

HBV huishoudelike bestaansvlak

h.c. honoris causa (as eerbewys—word aangedui by eregraad)

HC Honoris Crux

HCD Honoris Crux Diamant

HCG Honoris Crux Goud

HCS Honoris Crux Silwer

h.d. hoë dak

Hd. Hoogduits, Hoogduitse

HD hoë druk, hoogdruk

H.D.H. (ook HDH) Haar Deurlugtige Hoogheid

H.d.L. Heil die Leser

HDPE hoëdigtheidspoli-etileen

He simbool vir helium (element)

Heb. Hebreërs (Brief aan die Hebreërs, boek in die Bybel)

Hebr. Hebreeus, Hebreeuse

H.Ed. Hoogedele; Haar Edele

H.Ed.Geb. Hoogedelgebore

H.Eerw. Hoogeerwaarde

H.Eks. Haar Eksellensie

helmintol. helmintologie (wetenskap van wurms en wurmparasiete); helmintologies, helmintologiese

HEO houereindpuntorder

her. heraldiek; heraldies, heraldiese

Her. Herero (die taal)

hers. hersien, hersiene; hersiener

Herv. Hervormd; Hervormde

h.e.s. hoofslaapkamer en suite

Hf simbool vir hafnium (element)

hfs. hoofsaaklik

hfst. hoofstuk

Hg simbool vir kwik (element)

HG hoër graad

H.Geb. Hooggebore

H.Gel. (ook Hooggel.) Hooggeleerde

H.H. (ook HH) Haar Hoogheid

HH.EE. (ook HH EE) Hulle Eksellensies

HH.KK.HH. (ook HH KK HH) Hulle Koninklike Hooghede

HH.MM. (ook HH MM) Hulle Majesteite

Hi. Hindoestani (die taal)

hidrol. hidrologie; hidrologies, hidrologiese

hist. histories, historiese

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

HIV houerinspeksieverslag(Nota: Die Engelse

 HIV, die virus wat tot vigs kan lei , word in Afrikaanse liefs vertaal met MIV)

h.k. harde kap

hk. huurkoop

HK hoofkwartier;  huiskomitee;;  hoë kompressie

H.K.H. (ook HKH) Haar Koninklike Hoogheid; Haar Keiserlike Hoogheid

H.K.M. (ook HKM) Haar Koninklike Majesteit

hl. hoofletter

hℓ hektoliter

HLG hartlyngemiddelde

HM hoofminister

H.M. (ook HM) Haar Majesteit

HMK Historiese Monumentekommis­sie

HMS hoër meisieskool

HNP Herenigde Nasionale Party; Herstigte Nasionale Party

Ho simbool vir holmium (element)

HO Hoër Onderwys

H.O.D. (ook HOD) Hoër Onderwysdiploma

hoev. hoeveelheid

Holl. Holland; Hollands, Hollandse; Hollandisme

homof. homofoon; homofonies, homofoniese

homog. homograaf; homografies, homografiese

hotnon. homoniem; homonimies, homonimiese

Hong. Hongarye; Hongaars; Hongaarse

Hons. Honneurs; Honores; Honoribus; Honoris

Hons.B.A. (ook HonsBA) Honneurs-Baccalaureus Artium; Honoris Baccalaureus Artium

Hons.B.Admin. (ook HonsBAdmin) Honneurs-BaccalaureusAdministrationis Nota: Hons. of Hons word eweneens vooraan verskeie ander Baccalaureus-grade geplaas om die Honneurs-kwalifikasie aan te dui

hoofart. hoofartikel

Hooggel. (ook H.Gel.) Hooggeleerde

hoogl. hoogleraar

Hoogl. Hooglied (boek in die Bybel)

HOP Heropbou- en Ontwikkelingsprogram

Hos. Hosea (boek in die Bybel)

hosp. hospitaal

HOSPERSA (ook Hospersa) Hospitaalpersoneelvakbond van Suid-Afrika

houtw. houtwerk

HPK hoofposkantoor

H.P.O.D. (ook HPOD) Hoër Primêre Onderwysdiploma

hr. heer

hr. (ook HR) handrat

HR hoofregter; hoofredakteur

HR (ook hr.) handrat

HRR Heilige Romeinse Ryk

hs. handskrif

HS Heilige Skrif; hoë spanning, hoogspanning

h.slaapk. hoofslaapkamerH.S.O.D. (ook HSOD) Hoër Sekondêre Onderwysdiploma

hss. handskrifte

HSS hoër seunskool

hst. hoofstad

h.t.l. hier te lande

HTML Hypertext Markup Language (Hiperteks-opmaaktaal, gebruik vir internet-webbladsye)

HUB hoof- uitvoerende beampte

huish. huishoudkunde; huishoudkundig, huishoudkundige

hulpww. (ook hww.) hulpwerkwoord

hum. humiditeit

h.v. hoek van; horisontale vlak

HVM hoëvlakmannekrag

HVT hormoonvervangingsterapie (in die geneeskunde)

hww. (ook hulpww.) hulpwerkwoord

Hz hertz

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >