Van Jerusalem na Damaskus 

Ons ken almal die verhaal. Kom ons lees wat gebeur. Handelinge 9: 1-9 Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan 2 en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. 3 Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel om hom gestraal. 4 Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy My?" 5 "Wie is U, Here?" vra hy toe. "Ek is Jesus," antwoord Hy. "Dit is vir My wat jy vervolg."  Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen." 7  Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor maar niemand gesien nie. 

My vraag aan jou is: "Waar is jy op hiérdie pad? Is jy nog in Jerusalem, besig met die dinge van die lewe, of het jy al jou Damaskus-oomblik belééf, soos Paulus (Saul). Indien jy 'n wedergebore Christen is, weet jy wat presies met jou gebeur het? Is dit aan jou verduidelik? Net soos God-drie-enig, bestaan jy as mens ook uit drie dele, naamlik liggaam, siel en gees. Met jou bekering het jou gees tot bekering gekom. Jou gees het oombliklik verander. Jou siel, egter moet nou 'n vernuwingsproses ondergaan. Jy is dus in God se beeld geskape (nie letterlik nie), op geestelike vlak. 

Nou begin die GROOT stryd. Nie teen ander nie; maar teen jouself. Die stryd wat in jou hart en gedagtes woed. Die vyand gebruik gedagtes om te beskuldig, te verkleineer of om uit te lok. Die duiwel val die siel aan. Van hier af, soek God 'n persoonlike verhouding met jou. 'n Verhouding van Vader en kind. Gen 3: 8-10 Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aanwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. 9 Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" 10 En die mens antwoord: "Ek het U hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip." God soek 'n persoonlike verhouding met jou - soos wat hy met Adam gehad het. Dit was Sy visie van dag een af! 

Sou jy jou hart nou - op dié oomblik aan die Here wou gee, bid die volgende gebed hardop saam met my. 

Liewe Hemelse Vader, U het my geroep in die naam van Jesus Christus. Ek besef dat Jesus die enigste weg, die waarheid en die lewe is; ek glo dat Jesus Christus ook die enigste bemiddelaar tussen my en God is.

Ek erken dat ek 'n Sondaar is. Ek glo dat U Seun, Jesus Christus sy bloed gestort het en aan die kruis vir my sondes gesterf het, en op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. Ek is jammer vir die dade wat ek teen U gepleeg het. Vergewe my o Vader! - as sondaar. Reinig my en vergewe my my sondes, net soos ek ook almal nou vergewe wat teen my gesondig het. (Dit mag dalk moeilik vir sommige wees; dink 'n rukkie hieroor na. Net soos God jou onvoorwaardelik vergewe het, verwag Hy dat jy ook almal wat teen jou gesondig het, onvoorwaardelik sal vergewe.)

Dit is my hartsbegeerte om U te dien, o Vader. Ek bid dat U my sal help om U stem te hoor. Here, God - dit is my hartsbegeerte dat ek gelei sal word deur die Heilige Gees sodat ek U getrou kan volg en al U gebooie sal nakom. Ek vra dat U my die krag sal gee om U meer lief te hê as enige iets anders in hierdie wêreld; en dat ek nie sal terugval in my sondige natuur nie. Here, God bring asseblief ware gelowiges in my lewe in wat my sal onderskraag om vir U te lewe en sal help om my toerekenbaar te hou. 

Jesus, ek is werklik dankbaar vir U genade wat gelei het dat ek nou my sondes kan belei - en volle vergifnis daarvoor kan ontvang. Met die inkeer van die Heilige Gees, het ek nou die vermoë om oor alle sonde te oorwin - waarin ek voorheen só maklik verstrengel geraak het. Here Jesus, transformeer  my lewe sodat ek glorie en eer aan U alleen kan bring - en nie aan myself nie. 

Here, God - op hierdie oomblik erken ek U as die Koning van my lewe. Met my hele hart glo ek dat U, God, U seun Jesus Christus uit die dode opgewek het. Ek erken dat Jesus Christus my Redder is, en volgens U woord, ek  nou 'n wedergebore Christen is. Dankie Here Jesus, dat U in my lewe ingekom het, en nou my gebed aanhoor. Ek vra al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, my Redder. Amen. 

In die gebed vra jy dat die Heilige Gees sy regmatige plek in jou hart kom inneem. Wanneer jy in die Heilige Gees gedoop word, ontvang jy die gawes van die Heilige Gees. Ek ontmoet sóveel Christene wat nog nie tot hierdie stap oorgegaan het nie. (NB. Jy is nié verlore as Christen indien jy dit nog nie gedoen het nie; dit is net 'n baie belangrike deel van die reddingsproses)

Om deel te wees van 'n plaaslike gemeente is 'n groot voorreg. Die Here voorsien ons hierdeur met 'n spirituele familie waar ons geliefd kan voel, aangemoedig word en na omgesien word. Deur nie aan 'n gemeente gekoppel te wees nie, ontneem ons onsself die spirituele beskerming wat só 'n familie bied.

Maar met hierdie vryheid kom ook verantwoordelikheid. In ruil vir hierdie voorregte moet jy 'n toegewyde, lojale and aktiewe lid van die liggaam word. Dit verseker dat spirituele volwassenheid bereik word. 

Pelgrimsgebed.mp3

Stappe van Redding

  1.  Skepping
  2. Die Val van die Mens
  3. Redding
  4. Doop
  5. Heilige Gees
  6. Gesindheid van Christus
  7. Gawes van die Heilige Gees
  8. Vrug van die Heilige Gees

Skakels