Doel van 'n Gebedsplan

Die doel van 'n gebedsplan is om die hele gemeente d.mv. die leierskap op dieselfde bladsy te kry m.b.t. gebed. 'We need to be a praying church and we need to pray and agree for the same things.' Dit is belangrik om te verstaan dat alle geestelike en fisiese gawes en beloftes van die Here, gebore word uit gebed, niks kan tot stand kom sonder gebed nie. Ons lees in Handelinge 1: 13-14 hoe dat die dissiples volhard het met smeking en gebed. Handelinge 2:1 se dat hulle ook op die dag van die geboorte van die Kerk, eendragtig bymekaar was, en in die lig van Handelinge 1: 13-14, kan ons met vrymoedigheid se dat hulle gebid het. Things are birthed in prayer!

Dierbare Kruis.mp3