...Ga! Dit ruik sleg. 'n Uitroep van afkeer. Xhosa rha = druk afkeuring of verontwaardiging uit.