Elke Uur van die horlosie het 'n Boodskap...

 1. Sê vir my ek leef net eenmaal, en daarom moet ek my lewe waardeer en my tyd op die aarde reg gebruik.
 1. Sê ek het twee ouers wat ek moet liefhê, eer en gehoorsaam.
 1. Herinner my aan die Drie-Enige God wat ek met my hele hart moet dien.
 1. Herinner my aan die vier windstreke, en dat waar ek ookal mag gaan, ek die Here nodig het om my die rigting aan te dui.
 1. Dui op die vyf vingers aan elke hand waarmee ek moet werk om my brood eerlik te verdien en diensbaar moet wees vir die Here.
 1. Sê ek moet my pligte getrou nakom, en ses dae van die week moet ek werk.
 1. Sê dat ek op die sewende dag moet rus, en Kerk toe moet gaan.
 1. Laat my dink aan die agt siele in Noag se Ark wat in die Sondevloed behoue gebly het, en dat ek net so behoue sal bly as ek by Christus skuiling soek. 
 1. Herinner my aan die nege melaatses wat nie teruggekom het om die Here te bedank nadat hulle gesond geword het nie, en maan my om dankbaar te wees vir al die goeie dinge wat ek uit Sy hand uit ontvang.
 1. Herinner my aan die tien jong meisies waarvan vyf nie gereed was toe die bruidegom gekom het nie, en waarsku my om nie so dwaas soos hulle te wees nie.
 1. Herinner my aan so baie mense wat tot die elfder uur uitstel om tot bekering te kom en dan onverwags te sterwe kom. Dit maan my om altyd gereed te wees om die Here te ontmoet.
 1. Sê vir my die Genadetyd is haas verby. Om middernag kom die Bruidegom en ek moet sorg dat ek nie agterbly as Hy sy kinders kom haal nie. 
Elke tik van die horlosie, elke klop van die Hart, bied 'n geleentheid - gebruik dit tot eer van die Here...

So onthou ek Suid-Afrika