My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified iconFemale and male libido boosters

E Akronieme

E

  

e. eetlepel; eeu

e.a. en ander, en andere

e.bmn. eerste bootsman

€ euro (Europese munteenheid)

EC Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Oos-Kaap, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-EC

ed. edisie of editio (uitgawe); edidit (uitgegee of geredigeer)

e.d. en dergelike

Ed.Agb. Edelagbare

e.d.m. en dies meer; en dergelike meer

Edms. Eiendoms

e.e. en elders

EEG  elektroënkefalogram; Europese Ekonomiese Gemeenskap

eenh. eenheid

eerw. eerwaarde

EES eksklusiewe ekonomiese sone

eetk. eetkamer

Ef. Efesiërs (Brief  aan die Efesiërs, boek in die Bybel)

e.g. exempli gratia (byvoorbeeld)

eg. eersgenoemde

EG Europese Gemeenskap

Egip. Egipte; Egipties, Egiptiese

EIEU eerste in, eerste uit (rekeningkunde)

eil. eiland

eint. eintlik, eintlike

ek. eerskomende

EK Eerste Kwartier

EKG elektrokardiogram

EKK eenkanaalkommunikasie-kontroleerder

ekon. ekonomie; ekonomies, ekonomiese

eks. eksamen; eksemplaar

Eks. Eksodus (boek in die Bybel); Eksellensie

eksp. eksperiment

ekv. enkelvoud

e.l. elektriese lig

elektr. elektrisiteit; elektries, elektriese

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

elektron. elektronika; elektronies, elektroniese

elektrotegn. elektrotegniek; elektrotegnies, elektrotegniese

ELK Evangeliese Lutherse Kerk

ellipt. ellipties, elliptiese

Em eksameter

EM eerste minister

em. emeritus

Em. Eminensie

embr. embriologie; embriologies, embriologiese

e.m.e. (ook EME) elektromagnetiese eenheid

e.m.k. (ook EMK) elektromotoriese krag

Eng. Engeland; Engels; Engelse

enkl. enklise; enklisis; enklities, enklitiese

ens. ensovoorts

entom. entomologie; entomologies, entomologiese

e.o. ex officio (ampshalwe)

EO elektroniese oorplasing

EOK Ekonomiese Ontwikkelingskorporasie

EOP ekonomiese ontwikkelingsprogram

EOV eensydige onafhanklikheidsverklaring

E-pos elektroniese pos

Er simbool vir erbium (element)

e.s. en suite

Es simbool vir einsteinium (element)

Eseg. Esegiël (boek in die Bybel)

esk. eskader

eskn. eskadron

e.s.m. en so meer

Est. Ester (boek in die Bybel)

et al. et alia of et alii (en ander dinge of mense)

etc. et cetera (ensovoorts)

etim. etimologie; etimologies, etimologiese

etnol. etnologie; etnologies, etnologiese

E.T.S. (ook ETS) Elementêre Tegniese Sertifikaat

et seq. et sequentia ( en die volgende [bladsye, ens.] )

Eu simbool vir europium (element)

EU Europese Unie

euf. eufemisme; eufemisties, eufemistiese

Eur. Europa; Europees, Europese

EURATOM (ook Euratom) EuropeseAtoomenergiegemeenskap

e.v. en volgende

eV elektronvolt

ev. eersvolgende; evangelies, evangeliese; eventueel

Ev. Evangelie; Evangelies, Evangeliese

EVB eerste vakkundige beampte

Ex. Exodus (boek in die Bybel)

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >