Die Stem van Suid-Afrika

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes
Waar die kranse antwoord gee.
Deur ons vêr verlate vlaktes
Met die kreun van ossewa.
Ruis die stem van ons geliefde,
Van ons land Suid-Afrika.
Ons sal antwoord op jou roepstem,
Ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe,
Ons vir jou, Suid-Afrika.

In die murg van ons gebeente,
in ons hart en siel en gees,
In ons roem op ons verlede,
In ons hoop op wat sal wees.
In ons wil en werk en wandel,
Van ons wieg tot aan ons graf.
Deel geen ander land ons liefde,
Trek geen ander trou ons af.
Vaderland, ons sal die adel,
Van jou naam met ere dra:
Waar en trou as Afrikaners,
Kinders van Suid-Afrika

IN die songoed van ons somer,
in ons winternag se kou
In die lente van ons liefde,
In die lanfer van ons rou.
by die klink van huw'liksklokkies, 
by die kluit-klap van die kis.
Streel jou stem ons nooit verniet nie,
Weet jy waar jou kinders is.
Op jou roep sê ons noit nee nie,
Sê ons altyd, alty ja:
Om te lewe, om te sterwe -
Ja, ons kom, Suid-Afrika

Op U almag vas vertrouend
het ons vadere gebou:
skenk ook ons die krag, o Here!
Om te handhaaf en te hou
Dat die erwe van ons vadere
Vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerghoogste,
Teen die hele wêreld vry.
soos ons vadere vertrou het,
Leer ook ons vertrou, o Heer:
Met ons land en met ons nasie, 
Sal dit wel wees, God regeer.