DIE STEM VAN SUID-AFRIKA


 Uit die blou van onse Hemel

Uit die diepte van ons see

Oor ons ewige gebergtes

Waar die kranse antwoord gee

Deur ons vêr verlate vlaktes,

Met die kreun van ossewa.

Ruis die stem van ons Geliefdes

Van ons land Suid-Afrika.

Ons sal antwoord op jou roepstem,

ons sal offer wat jy vra:

Ons sal lewe, ons sal sterwe,

Ons vir jou Suid-Afrika. 

Die Stem van Suid-Afrika - Die Stem.mp3