Die Seun wat gesê het: "Ag loop"

(VIND DIE AUDIO WEERGAWE ONDERAAN DIE BLAD)

Oom Attie se Slaaptyd stories


Deel Twee
deur Arthur S. Maxwell

Ek het julle vertel van die seun wat deur sy hond gered is, maar nou wil ek julle 'n storie vertel van 'n kat wat deur 'n seun gered is.

Wel, hierdie arme kat het verdwaal in Londen. Dit was seker die geraas, die skares van mense, of moontlik die dosyne en dosyne strate wat in alle rigtings loop, wat die kat heeltemal verwar het. Hoe dit ook al sy, die kat was heeltemal verbouereerd.

Die kat het waarskynlik gedink dat hy sy weg sou terugvind as hy oor die straat gaan en daarom het hy sommer in die verkeer in geskiet; hy het links en regs gekoes in 'n poging om die oorkant te bereik. Maar die verkeer was te veel vir hom. Hy het soos 'n muis gevoel, gejaag deur al die voertuie wat daarop uit was om hom te verpletter.

Hierts! Dit was so hittete of die wiel van 'n bus was oor hom.  En toe weer was dit 'n huurmotor wat sommer so teen sy snorbaard verbygeskuur het. Sou hy ooit die oorkant bereik? Die dood was aan alle kante en niemand het hom skynbaar aan die kat gesteur nie. Die kat het naderhand n ie meer geweet of hy moes vorentoe of agtertoe nie. Uit alle rigtings het die verkeer aangestroom. Mense het vir hom geskreeu, maar hy was totaal verbouereerd.

Toe, skielik, byna reg voor 'n bus in, het 'n seuntjie kat in sy arms gegryp en teruggehardloop na die sypaadjie.

Dit was 'n seuntjie wat koerante verkoop het, maar die kat het veilig by hom gevoel en het hom baie liefgehad vir sy vriendelike daad. Niemand anders het daaraan gedink om die kat te help nie. Hy het die kat saggies op die sypaadjie neergesit en die dier het tevrede aan sy voete begin spin.
Op daardie oomblik het 'n welgeklede man na die seun toe gestap. Dit het gelyk of hy 'n lord was, of ten minste 'n parlementslid.

"Dit was 'n baie dapper daad van jou, my seun," het hy gesê. Gee my jou naam en adres, want jy verdien voorwaar 'n medalje vir hierdie daad."

"Ag loop!" het die seun gesê.

"Ek bedoel dit regtig," het die edele heer gesê. "Sal jy nie 'n medalje wil  hê nie?"

"Ag loop!" het die seun weer gesê. "My Moeder het my geleer om goed te wees vir diere en nie 'n beloning daarvoor te verwag nie."

Daarmee het die seun hom omgedraai en weggehardloop en hy het die man en die kat daar op die sypaadjie net so laat staan!
Radio Kuber Kontrei is 'n gratis Afrikaanse Agtergrond musiek kanaal. Kliek op ► links en luister via TuneIn. Maak asb. die ♥ rooi! deur ons as 'n FAVOURITE te merk. Vind ons APP op Google Play