Die ondankbare nege

(Vind die Audio Weergawe onderaan die blad)


Slaaptyd stories
Deel EEN

deur Arthur S. Maxwell

Oom Attie se Slaaptydstories

Met 'n ander geleentheid, toe Jesus 'n dorpie in Galilea binnegaan het, het tien melaatses saam na Hom geroep en Hom gevra om hulle te genees.

"Jesus, Meester, wees ons barmhartig!" het hulle uitgeroep.

Jesus het vir hulle gesê: :Gaan toon julleself aan die priesters" - dit het beteken dat hulle die priesters moes vra om hulle toestemming te gee om weer na hul mense terug te gaan. Hulle is dus genees.

Die tien het gehoorsaam; hulle het gewonder wat die groot Geneesheer bedoel het, maar hulle is tog na die priester.

Skielik het een gesê: "Ek voel alreeds beter." "Ek ook; "Ek ook," het die een na die ander gesê.

Toe het hulle na hul hande gekyk en was verbaas om te sien dat die sere verdwyn het! Hulle besef toe eers: hulle was genees!

Een van die tien, 'n Samaritaan, was so bly oor wat gebeur het, dat hy teruggehardloop het na waar Jesus gestaan het en het aan Sy voete neergeval en Hom uit die diepte van sy  hart bedank vir alles wat Hy vir hom gedoen het.

Maar wat van die ander nege? Dit is presies ook wat Jesus gevra het. Hulle het weggegaan, gelukkig en bly genoeg dat hulle genees is, maar hulle het Jesus skoon vergeet wat hule genees het.

Hoe ondankbaar tog! Hulle is genees van die vreesllikste siekte van alle siektes, maar hulle het nie die fatsoenlikheid gehad om terug te kom en te sê "Dankie" nie.

Jesus was baie teleursteld. Hy het Hom tot Sy dissipels gewend en gevra: "Het die tien nie rein geword nie? En waar is die nege? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie?"

Sommige seuns en dogters aan wie vriendelike dade bewys is, is soos daardie Samaritaan wat teruggekom en gesê het: "Dankie!" Maar ek is bevrees dat ook baie van hulle soos die nege is wat nie kom "dankie" sê het nie. Moet nooit vir Jesus teleurstel deur ondankbaar te wees vir die seëninge wat Hy so mildelik gee nie.  Onthou dit!

Radio Kuber Kontrei is 'n gratis Afrikaanse Agtergrond musiek kanaal. Kliek op ► links en luister via TuneIn. Maak asb. die ♥ rooi! deur ons as 'n FAVOURITE te merk. Vind ons APP op Google Play