My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Oom Attie se slaaptyd stories

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified icon


Female and Male Libido Boosters
Slaaptyd stories deur Arthur S. Maxwell

Die Here se helde

Het dit al met jou gebeur dat iemand jou kant gekies het wanneer jy in 'n argument of bakleiery betrokke was? Was dit nie bemoedigend om iemand te vind wat gewillig was om by jou te staan nie?

Miskien het die seuns jou geterg. Miskien het hulle jou hoed afgeklap en jou met klippe gegooi of jou uitgeskel en toe, net toe jy regtig begin bang word, het daar skielik 'n ander seun verskyn en gesê "Hou dadelik op!" Wat 'n verligting! En het jy nie dankbaar gevoel teenoor jou vriend nie?

Of miskien is jy 'n klein dogtertjie en ander in die klas het jou gespot omdat jy nie saam met hulle kwattekwaad wou aanvang nie. Miskien het hulle jou "Mamma se ou engeltjie" en allerhande sulke seermaakname genoem en toe kom daar 'n groter dogter en sy sê "Toemaar, sy is reg - ek sou dit ook nie saam met julle gedoen het nie. As sy 'Mamma se engeltjie' is, is ek ook." Hoe voel 'n mens dan? Lekker né? En jy wil sommer jou arms om haar slaan wat so getrou jou kant gekies en by jou kom staan het.

Ons is almal lief vir die seuns en dogters wat die kant kies van die swakkes en die armes en wat ten alle koste hulle regte verdedig. Hulle word gewoonlik gawe manne en vroue op wie die wêreld met reg trots is.

As ons so oor die buitelandse geskiedenis kyk, kan ons sommige van die grootste manne sien wat geleef het. Party sal Napoleon of Wellington noem, en ander manne wat die leërs van hul nasies op die slagveld gelei het. Maar was manne soos Wilberforce, Livingstone en Lincoln nie ver groter as hulle nie.

Jy het dalk al van Wilberforce gehoor. Hy het die kant van die slawe in Engeland gekies, soos Abraham Lincoln in die Verenigde State van Amerika. Hy het gesê dat dit 'n skande is vir die Britse Ryk om van die koning se onderdane as slawe aan te hou en beide in die Parlement en daarbuite het hy gewerk om die mense te beweeg om die euwel van slawerny stop te sit. Hy het ook daarin geslaag want eindelik, grotendeels as gevolg van sy werk, is elke slaaf in die Britse Ryk vrygestel.

Livingstone was ook 'n verdediger van die swakkes. Hy het van Afrika af teruggekom met sy hart aan die brand oor die dinge wat onder die swart nasies self afgespeel het en hy het gewilliglik sy lewe afgelê om 'n beter toekoms aan hulle te verseker.

Dan was daar Florence Nightingale. Sy het gehoor van die lyding van die arme soldate in die Krimoorlog en vol moed  het sy gegaan om hulle te verpleeg. Hulle het haar "Die Dame met die Lamp" genoem, wat sy het altyd 'n klein lampie by haar gedra waneer sy die siekes en gewondes besoek het. Grotendeels as gevolg van wat sy gedoen het, het ons vandag die goeie hospitale met hulle goedopgeleide verpleegsters.

Miskien het jy al van Elizabeth Fry gehoor. In die dae toe tronke baie slegter plekke was as wat hulle vandag is, het sy die saak van die gevangenes verdedig. Ten gevolge van haar werk is baie verbeterings aangebring en baie wreedheid is stopgesit.

Ou Genl. Booth was ook so 'n man. Sy hart is aangeraak deur die moeililkhede en swaar van die arm mense en hy het sy Heilsleër gestig, grotendeels met die doel om hulle te help. Hoe 'n groot seën dit vir die arm mense oor die hele wêreld was en nog is, weet almal.

Dan was daar Dr. Barnardo wat aan die plan gedink het om vir arm weeskindertjies te sorg. Hy het as leuse vir sy huis gekies: "Geen Hulpbehoewende Kind Ooit Toegang Geweier Nie". Tienduisende kinders het sedertdien rede om hom te dank vir die grootheid van sy liefdevolle hart.

Manne en vroue soos hierdie kan onder die wêreld se grootstes gereken word. Wanneer die name van konings en generaals reeds vergeet is, sal hulle s'n nog deur die ewigheid heen blink soos sterre. Dis die moeite werd om dit te gaan oplees. (Dit kan ook goed wees om navorsing te doen oor Suid-Afrikaanse helde wat soortgelyke goeie dade verrig het en daarvoor onthou word.)

Want almal wat die saak van die armes en die behoeftiges verdedig, is werklik die helde van die Here. Alhoewel Hy self al die skatte van die hemel besit, sê Hy dat diegene wat barmhartig is teenoor dié wat honger en dors is, teenoor die siekes en die gevangenes, dit werklik vir Hom doen.

Wanneer Jesus weer terugkom, sal Hy vir al Sy helde sê: "Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle toeberei is van die grondlegging van die wêreld af. Want Ek het honger gehad, en julle het My iets gegee om te eet; Ek het dors gehad, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was 'n vreemdeling en julle het My herberg gegee; Ek was nakend, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenes was Ek, en julle het na My gekom."

Slaaptyd stories deur Arthur S. Maxwell

Volgende storie, asseblief?

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519

Dan sal Sy verdedigers vir Hom sê: "Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en iets gegee om te drink? En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en herberg gegee; of nakend, en geklee? En wanneer het ons U siek gesien, of in die gevangenis, en na U gekom?"

Dan sal die Koning hulle antwoord en sê: "Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen." (Matt. 25:34-40)

Ons kan ook die verdedigers van die Here wees deur nie net die swakkes te help nie, maar om te staan vir wat reg is. Om te weier om te jok, om die Bybel te verdedig wanneer iemand dit beledig, om te weier om een van die Here se heilige gebooie te oortree, is om edel te wees.

Daniël was so 'n man. Ná die koning se bevel dat almal wat gevind word wat tot die Here bid, in die leeukuil gegooi sou word, het dit moed vereis om te gaan bid. Maar Daniël se vensters was oop en "hy het drie maal 'n dag op sy knieë geval en gebid en belydenis gedoen voor sy God, net soos hy tevore gedoen het". (Dan. 6:11) Die gedagte aan die kuil vol leeus het hom nie afgeskrik nie. As die verdediger van die Here se regsaak het hy geweet daar staan hom niks anders te doen as om te bid nie.

Ek dink Paulus was ook een van die Here se verdedigers. Hy vertel ons dat hy 195 houe gekry het, dat hy 'n paar keer amper dood was, een maal gestenig, drie maal skipbreuk gely het - en tog het hy nooit opgehou om vir die Here te getuig nie. Met wonderlike moed sê hy: "In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verleë, maar nie radeloos nie; vervolg, maar nie verlate nie; neergewerk, maar nie vernietig nie." (2 Kor. 4:8,9) Daar was vir jou 'n held gewees! En hy het soveel gely net om die saak van die Here te verdedig. Ek is seker daar gaan eendag 'n spesiale beloning vir hom wees. Dink jy nie ook so nie?

En die Here soek vandag nog na mense om by Hom te staan. Die oë van die Here wat die hele aarde deursoek, soek seuns en dogters wat hul harte aan Nom sal gee en fier sal staan vir geregtigheid en waarheid in hierdie donker wêreld. Hy wil hê hulle moet Sy gebooie hou en manmoedig vir Jesus getuig. Hy wil hê hulle moet goed doen, alleen, by die skool, en as hulle speel, nie net omdat dit reg is nie, maar omdat hulle aan Hom behoort.
Het jy Sy roepstem gehoor? Aan elke seun en dogter sê Hy vandag: "Gee My jou hart." Hy wil ons sterk en wys en goed maak. Hy wil ons vul met Sy Heilige Gees, sodat ons Sy helde kan wees. Doen dit, dis die moeite werd.

< >