My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Release Sce™ Forte

Medikasie wat die simptome van angs, depressie, ADD / ADHD, demensie en menopouse kan behandel. 'n Nie-gewoonte vormende natuurlike produk en sonder voorskrif.
Community-verified icon


Release Sce™ Forte Agent

D Akronieme

D

d desi-

d. dag;diesel;dogter; dikte;  denarius (antieke Romeinse silwermunt—die 

d. is ook gebruik as afkorting vir ’n pennie in ou SA en Britse geld)

d. (ook dr.) deur

D Romeinse 500

D. Duits, Duitse

da deka-

DA Demokratiese Alliansie; dokumente teen akseptasie

D.Admin. (ook DAdmin) Doctor Administrationis

dakk. dakkamer, dakkamers

DALRO 

(ook Dalro);Dramatiese, Artistieke en Letterkundige Regte-organisasie

dam dekameter

daN dekanewton

Dan. Daniël

dankb. dankbetuiging

dankw. dankwoord

D.Arch. (ook DArch); Doctor Architecturae

dat. datum; datief

dB desibel

DB debietbrief; ; dokumente teen betaling

D.Bibl. (ook DBibl) Doctor Bibliothecologiae

dbl. dagblad

DBM duikbootgelanseerde ballistiese missiel

DBV Dierebeskermingsvereniging

DC da capo (van die begin af herhaal, in musiek); District of Columbia; (Distrik) Columbia, federale distrik waar die Amerikaanse hoofstad Washington geleë is

D.Ch.D. (ook;; DChD) Doctor Chirurgiae Dentium

D.C.L. (ook DCL) Doctor Civilis Legis

D.Com. (ook DCom) Doctor Commercii

D.Compt. (ook DCompt) Doctor Computationis

D.Cur. (ook DCur) Doctor Curationis

d.d. dae na datum; de dato (gedateer of daterende van)

D.D. (ook DD) Doctor Divinitatis

D.Diac. (ook DDiac) Doctor Diaconiologiae

DDT dichloordifenieltrichlooretaan (insektegif)

De.  Denemarke; Deens; Deense

DEAFSA (ook Deafsa) The Deaf Federation of South Africa (Die Federasie vir Dowes van Suid-Afrika)

D.Econ. (ook DEcon) Doctor Economiae

D.Ed. (ook DEd) Doctor Educationis

deelsgen. deelsgenitief

def. definisie

dekl. deklinasie

del. deleatur (skrap); delineavit (het dit geteken)

delw. delwery

dem. demokraties, demokratiese; demonstratief, demonstratiewe

Dem. Demokraat; Demokraties, Demokratiese

demob. demobilisasie

dep. deposito; depot

dept. departement; departementeel; departementele

des. deser

Des. Desember

Deut. Deuteronomium (boek in die Bybel)

dg desigram

Dg dekagram

DG Dei gratia

 (deur Gods genade) ; Deo gratias (God sy dank); distriksgeneesheer

DG (ook dir.genl.) direkteur-generaal

dgl. dergeliks

DH departementshoof

di. domini (dominees)

d.i. dit is

Di. Dinsdag

dial. dialekties, dialektiese

diam. diameter

dierk. dierkunde; dierkundig, dierkundige

dies. dieselfde

dift. diftong (tweeklank, twee ineenvloeiende vokale binne een sillabe, soos ei of ui)

digk. digkuns

dim. diminuendo (afnemend in sterkte, in musiek);  diminutief, diminutiewe

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

D.Ing. (ook DIng) Doctor Ingeneriae

dipl. diploma

Dipl.Teol. Diploma in Teologie

dir. direkteur; dirigent

dir.genl. (ook DG) direkteur-generaal

disk. diskonto; diskoteek

diss. dissertasie

dist. distrik

div.dividend; divisie;; diverse

DK detensiekwartier; detensiekaserne

DKKWT Departement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie

D.K.O. Diploma vir Kerkorreliste; Diploma in Kleuteropvoeding

dℓ desiliter

dl. deel

Dl. Duitsland

D.Litt. (ook DLitt) Doctor Litterarum

D.Litt. et Phil. (ook DLitt et Phil) Doctor Litterarum etPhilosophiae

dm desimeter

dm. duim (meeteenheid)

d/m (ook DPM) dele per miljoen

D.M. Doctor Medicinae

D.Med.Vet. Doctor Medicinae Veterinariae

D.Mil. Doctor Militaris

D.Mus. Doctor Musicae

d.m.v. deur middel van

dnr. dienaar

DNS deoksiribonukleïensuur (die nukleïensuur wat die suiker deoksiribose bevat, wat die stof vorm waaruit chromosome en gene bestaan, Engels DNA)

do. ditto

Do. Donderdag

DO direkteur van onderwys; dataoorsending

dok. dokument

dom. domisilie (vaste woonplek)

dos. dosyn

DP dienspligtige

DPA Deutsche Presse-Agentur (persagentskap wat in Duitsland gesetel is)

D.P.A. (ook DPA) Doktor in Publieke Administrasie

D.Pharm. (ook DPharm) Doctor Pharmaciae

D.Phil. (ook DPhil) Doctor Philosophiae

D.P.L. (ook DPL) Doktor in Personeelleiding

DPM (ook d/m) dele per miljoen

dr.dokter; doktor; debiteur; druk; dragma, dragme

dr. (ook d.)  deur dra. doctoranda; doktoranda

drieh. driehoeksmeting; driehoeksmeetkundig, driehoeksmeetkundige

DRK Demokratiese Republiek van die Kongo (vroeër Zaïre)

Dr.Med. Doctor Medicinae

Dr.Rer.Nat. (ook DrRerNat) Doctor Rerum Naturalium

Dr.Rer.Pol. (ook DrRerPol) Doctor Rerum Politicarum

drs. dokters; doktors; doctorandus; doktorandus

ds. dominus (dominee)

d.s. dae na sig 

DS depositosertifikaat D.Sc. (ook DSc) Doctor Scientiae

D.Sc.Agric. (ook DScAgric) Doctor Scientiae Agriculturae

D.Soc.Sc. (ook DSocSc) Doctor Societatis Scientiae

dt. debiet; debiteer

d.t. (ook DT) delirium tremens (waansin weens oormatige gebruik van alkohol, platweg horries genoem)

D.Th. (ook DTh of D.Theol. of DTheol) Doctor Theologiae

DTP Desktop Publishing (die uitgee van boeke of ander publikasies met behulp van ’n rekenaar op ’n lessenaar, sonder dat ’n groot kantoor daarvoor nodig is)

DTP (ook KTP) draadlosetoegangsprotokol, koordlosetoegangsprotokol

dubb.mh. dubbele motorhuis

DUO Doeane-unie-ooreenkoms

dupl. duplikaat

dv. dataverwerking

d.v. doeane verwittig

DV Deo volente (so die Here wil); dekkingsvuur

DVD Dekorasie vir Voortreflike Diens

D.V.Sc. (ook DVSc) Doctor Veterinariae Scientiae

dw. deelwoord; dienswillig, dienswillige

dw.dnr. dienswillige dienaar

d.w.s. dit wil sê

dwt pennyweight (gewigseenheid, een twintigste van ’n ons)

Dy simbool vir disprosium (element)

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >