My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified iconFemale and male libido boosters

C Akronieme

c sent; senti-

c. contra

c. (ook ca.) circa (ongeveer, omstreeks)

C Celsius (temperatuurskaal); simbool vir koolstof (element);Romeinse 100;

 coulomb (eenheid van kwantiteiit van elektriese lading)

°C graad (grade) Celsius

ca. (ook c.) circa (ongeveer, omstreeks)

Ca simbool vir kalsium (element)

CADCAM computer-aided design and (computer-aided) manufacture (rekenaargesteunde ontwerp en vervaardiging)

cal kalorie

cap. (ook per cap.) per capita (per persoon)

CAT computerised axial tomography (gerekenariseerde aksiale tomografie, in die geneeskunde)

cc kubieke sentimeter

cd kanmdela

Cd simbool vir kadmium (element)

CD kompakskyf (uit die Engelse afkorting vir compact disc,’n volkome ingeburgerde eietydse ontlening); Corps Diplomatique (diplomatieke korps)

CD-ROM compact disc read-only memory (kompakskyf met leesalleengeheue—’n CD met data wat by die rekenaar gebruik word, nie ’n CD vir die musiekspeler nie)

Ce simbool vir serium (element)

cet.par. ceteris paribus (ander dinge gelyk synde)

cf. confer; conferatur (vergelyk)

Cf simbool vir kalifornium (element)

cg sentigram

CGH Casteel de Goede Hoop-dekorasie

Ch.B. (ook ChB) Chirurgiae Baccalaureus

chem. chemie; chemies, chemiese

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

Chin. Chinees, Chinese

chir. chirurgie; chirurgies, chirurgiese

Ch.M. (ook ChM) Chirurgiae Magister

CHO Christelike Hoër Onderwys

Chr. Christus

Ci curie (eenheid vir die meting van radioaktiwiteit)

CIA Central Intelligence Agency (Amerikaanse Intelligensiediens)

CIC Corpus Iuris Civilis (die liggaam van Romeinse siviele reg)

cℓ sentiliter

Cl simbool vir chloor (element)

cm sentimeter

Cm simbool vir curium (element)

CMR Christelike Maatskaplike Raad

CNN Cable News Network

CNO Christelik-nasionale onderwys

Co simbool vir kobalt (element)

con. contra

corr. corrigenda (verbeteringe)

cos cosinus

COSATU (ook Cosatu) Congress of South African Trade Unions

cosec cosecans

cot cotangens

c.q. casu quo (in watter geval)

Cr simbool vir chroom (element)

cresc. crescendo (toenemend in sterkte, in musiek)

c.s. cum suis (met sy maats)

Cs simbool vir sesium (element)

CSV.Christenstudentevereniging

Cu simbool vir koper (element)

CV (ook cur.vit.) curriculum vitae (stuk met besonderhede oor iemand se lewe, loopbaan, kwalifikasies en prestasies)

CVJD Christelike Vereniging vir Jong Dames

cwt. centiweight (gewigseenheid)

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >