...Hy was die siel van die bokjol. HY was die siel van die dansparty. 'n Bokseil is gewoonlik oopgesprei, sodat mense daarop kon dans.