Wat 'n Vraag! (Ken jy jou land?)

Posted by Paul Joubert on Wednesday, August 2, 2017 Under: Ken jy jou land?

Wat 'n Vraag! (Ken jy jou land?)


Watter Suider-Afrikaanse hoofstad was vroeër bekend as /Ai/gams, Otjomuise, Queen Adelaide's Bath, Elberfeld en Concordialville?

Dawid van Lill is 'n bekende vraesteller wat al sy slag op radio, televisie, in tydskrifte en op die Internet gewys het. Hy het die gewilde televisieprogram Flinkdink in 1984 en 1986 gewen. Dawid was was twaalf jaar lank programbestuurder by Punt Geselsradio. Daarna het hy besluit om van sy belangstelling in algemene kennis en feite 'n loopbaan te maak, en as inligtingsmakelaar by Think Media stel hy daagliks feite saam vir verskeie tydskrifte, koerante en webruimtes op die Internet.

Antwoord:   Dis Windhoek, die Namibiese hoofstad wat so 'n naamryke geskiedenis het.

Wat 'n Vraag!
Dawid van Lill
Human & Rousseau
ISBN 0-7981-3970-6

In : Ken jy jou land? 


Tags: /ai/gams namibië  otjomuise namibië  queen adelaidse's bath namibië  elberfeld namibië  concordiaville namibië  windhoek namibië 
www.myvolk.co.za Logo