Showing Tag: " die transgariep later oranje-vrystaat" (Show all posts)

Dae uit ons Geskiedenis 13 Oktober 1879

Posted by Paul Joubert on Tuesday, October 11, 2016, In : Ons Geskiedenis 
Die eerste President van die Oranje-Vrystaat, Josias Phillippus Hoffman, is op 31 Desember 1807 in Stellenbosch gebore en word daar groot. Hoewel Josias baie min formele skoolonderrig gehad het, het hy homself baie goed deur selfstudie bekwaam. Die Hoffman-gesin het ook gereelde kontak met oorsese besoekers gehad, wat hulle visie verbreed het.

In 1840 het hy hom op Sanddrif, later die Smithfiled-distrik, in die Transgariep, later die Oranje-Vrystaat, gevestig waar hy 'n tyd lank skoolgehou he...

Continue reading ...
 
 
www.myvolk.co.za Logo