Lofsang van Debora

Posted by Paul Joubert on Tuesday, September 22, 2015 Under: Afrikaans: Gedigte

Loof Jahweh!!!!

Hoor konings en vorste
die lied van my hart
wat ek tot eer van my Koning wil sing!
Hoor, o volk, die psalms en lof
wat my jubel siel
ons Verlosser wil bring!

Ja, Hy het die vyand
in sy regterhand begroet, 
met bewende berge
die dreiging ontmoet!

Soos kaf het hul moed
oor die velde verwaai,
soos ‘n Held het ons God
hulle linies gemaai!

Maar deur die hand van ‘n vrou-
moeder van die volk,
het ons Vors
Sy reddende dade vertolk.


Skrik wakker! Skrik wakker!
O sluimerende gees
en aanskou die verlossing
van ‘n land genees:


van die werke van God
deur die hand van ‘n vrou
wat die manne die krag 
van God laat onthou!

© Gedigte van 'n Boer

In : Afrikaans: Gedigte 


Tags: gedigte van 'n boer  boerius  lofsang van debora 
www.myvolk.co.za Logo