Dae uit ons Geskiedenis 4 Januarie 1806

Posted by Paul Joubert on Thursday, January 4, 2018 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 4 Januarie 1806


Die einde van die Bataafse Tydperk aan die Kaap

Gedurende hierdie tydperk ry politieke verbondenheid in Europa wipplank. Die ontwikkeling van formele staatsgesag in Engeland en Nederland is nog aan die gang. Daar vind verskeie oorloë tussen Engeland en Nederland plaas gedurende die 16e en 17e eeu. Hulle ding mee om die vestiging van handelsroetes na die Ooste. 

Sowel die Nederlanders as die Engelse het belanggestel in die vestiging van 'n verversingsstasie aan die Kaap. anders as die Portugese wat langs die ooskus van Arika opgevaar het na Indië via die Indiese oseaan, kies hulle van die Kaap af reguit koers na die Indonesiese eilande toe. Die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOC) van Nederland besluit om 'n verversingspos aan die Kaap te vestig. 

Teen die einde van die 18de eeu steun die Nederlanders en die Franse die Amerikaners teen die Engelse tydens die Amerikaanse Vryheidsoorlog. Hulle word deur dié vryheidsideaal beïnvloed. Nadat Napoleon die mag in Frankryk oorneem na die Franse Rewolusie, verkry hy ook in 1799 invloed oor die buurland, Nederland, waar die Bataafse Republiek, in plaas van die Koninkryk van die Nederlande, tot stand kom. Die invloed van die Franse liberalisme met die slagsprek 'Vryheid, Gelykheid en Broederskap' raak dus ook in Nederland gevestig. 

In die laaste twee dekades van die 18de eeu speel die VOC gaandeweg bankrot. Gedurende die oorlog tussen Frankryk en Engeland beset die Engelse die Kaap in 1795 om te verhoed dat dit nie in Franse hande val nie. Na die Vrede van Amiens in 1802 word die Kaap aan die Bataafse Republiek teruggegee, aangesien die VOC nie meer bestaan het nie. Daar word in hierdie tydperk heelwat 'liberale' veranderings aan die regering in die Kaap aangebrnig deur De Mist. In 1806 breek daar weer 'n oorlog tussen die Franse en Engelse uit. Op 4 Januarie 1806 sien hulle die Engelse skepe op die see, wat aanleiding gee tot die Salg van Blaauwberg. Dit lui die einde van die Bataafse tydperk aan die Kaap in. 

Dae uit ons Geskiedenis
'n  Afrikaanse Kultuur-Historise Dagboek
Saamgestel deur die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: bataafse tydperk  verversingsstasie aan die kaap  vryheid gelykheid en broederskap  bataafse republiek  vrede van amiens  de mist  dae uit ons geskiedenis 
www.myvolk.co.za Logo