Dae uit ons Geskiedenis 30 Maart 1660

Posted by Paul Joubert on Thursday, March 30, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 30 Maart 1660


Kirstenbosch

Uit navorsing en die implemente wat gevind is, is dit duidelik dat die Khoi of San ook die gebied waar Kirstenbosch vandag is, gebruik het voor die Europeërs se koms. Op daardie stadium was die hange van die berg met inheemse bos bedek wat na die vestiging van die Europeërs gekap is vir gebruik in die nedersetting.

Jan van Riebeeck het die plaas, Bosheuvel, agter Leeuberg, gekry nadat die Here XVII  hom toestemming gegee het om te boer. In sy dagregister meld Van Riebeeck op 30 Maart 1660  dat hy as grenslyn op die plaas, Bosheuvel, 'n wilde-amandel-heining van bo in die berg af geplant het. Dele van hierdie heining is vandag nog te sien in Kirstenbosch.

Dit is onseker waar die naam Kirstenbosch vandaan kom, maar J.F. Kirsten het die eerste huise op die landgoed gebou. Na die tweede Britse Besetting word die grond aan kol. Bird toegeken.

Het het kastaiing-bome geplant en moontlik die bad in die Dell gebou. Nog 'n stuk grond is aan Henry Alexander toegeken. In 1823 verkry die Ecksteen-familie beide eiendomme en nog later kom dit in Cloete se besit. Hulle het geboer en vrugtebome en wingerd geplant.

Cecil John Rhodes koop die eiendom in 1895 en stel 'n opsigter aan. Die hele plaas verwaarloos en word deur varke ingeneem. In 1898 word die Kamferrylaan aangeplant. Na Rhodes se dood het hy die grond aan die volk nagelaat as deel van die Groote Schuur-landgoed.

In 1903 word prof. Pearson as professor in Botanie aan die South African College aangestel. Hy gaan kyk in 1911 na Kirstenbosch om vas te stel of dit geskik ivr 'n botanise tuin is. As gevolg van sy vertoë word die gebied op 1 Julie 1913 deur die regering opsy gesit vir die vestiging van 'n botanise tuin en kry hulle 'n jaarlikse toelaag van een duisend pond. Pearson word die ere-direkteur sonder enige salaris.

Hy moes orde skep uit die ruines, oorgroeide gebied en tussen die duisende varke. Die tuin beslaan vandag 560ha. Daar is meer as 6,000 verskillende plantspesies wat aangeplant is en word deur 'n Raad van Trustees bestuur.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaans Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel deur die Vriende vir Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: kirstenbosch  die plaas bosheuvel agter leeuberg  kol. bird kirstenbosch  prof. pearson  dae uit ons geskiedenis 
www.myvolk.co.za Logo