Dae uit ons Geskiedenis 3 Julie 1948

Posted by Paul Joubert on Monday, July 3, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 3 Julie 1948


J.F.W. Grosskopf

Johannes Friedrich Wilhelm Grosskopf het hom op verskeie terreine onderskei. Hy het aanvanklik B.A.- en M.A.-grade aan die Victoria Kollege op Stellenbosch verwerf, en daarna in Europa in Berlyn, Leipzig, Wenen, Leiden en Zurich in Letterkunde, Geskiedenis, Filosofie, Regte en Staatshuishoudkunde studeer. Beroepsgewys tree hy op as onderwyser, letterkundige, joernalis, universiteitsdosent en ekonoom. Op dié wyse het hy waarlik merkwaardige bydraes tot die Suid-Afrikaanse samelewing, letterkunde en ekonomie gemaak.

J.F.W. Grosskopf is op 25 November 1885 in Bloemfontein gebore, en sterf ook daar op 3 Julie 1948. Na sy studies in Europa het hy in 1914 na Suid-Afrika teruggekeer en in dieselfde jaar deelgeneem aan die Rebellie. Hy is gevange geneem en vir nege maande in 'n tronk in Pretoria aangehou. Na sy vrylating was hy joernalis by Ons Vaderland in Pretoria, en daarna hoofredaktuer van Het Volksblad in Bloemfontein. Vananf 1920 was hy professor  in Ekonomie aan die Universiteit van Stellenbosch en vyftien jaar later tree hy in diens van die Afdeling Ekonomie en Markte van die Departement van Landbou.

Grosskopf se grootste bydrae op letterkundige gebied was sekerlik op die terrein van die Afrikaanse drama. Hy het reeds tydens sy studiejare in Europa 'n belangstelling in drama getoon deur Duitse dramas te vertaal, maar skryf later oorspronklike Afrikaanse dramas, waarvan van die belangrikste waarskynlik Drie eenbedrywe en As die tuig skawe is. Hierdie twee werke is in 1925 albei met die Hertzog prys bekroon. In Drie eenbedrywe is die drams Die peswolk, Die spookhuis en In die wagkamer opgeneem. Grosskopf strewe daarna om stywe taal te vermy en gee voorkeur aan die natuurlike spreektaal van die Afrikaanssprekendes van sy tyd.

As landbou-ekonoom het Grosskopf ook 'n groot bydrae gelewer met sy kundigheid en het hy talle wetenskaplike artikels gepubliseer. Hy was 'n nederige alombeminde mens met 'n groot liefde vir die natuur.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-Historiese Dagboek
Saamgestel deur Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: j.f.w. grosskopf  johannes friedrich wilhelm grosskopf  drie eenbedrywe  as die tuig skawe  die peswolk j.f.w. grosskopf  die spookhuis j.f.w. grosskopf  in die wagkamer j.f.w. grosskopf  dae uit ons geskiedenis 
www.myvolk.co.za Logo