Dae uit ons Geskiedenis 28 Maart 1899 - 1902

Posted by Paul Joubert on Tuesday, March 28, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 28 Maart 1899 - 1902


Die Bevelvoerder van die Britse troepe, lord Robberts, en die Britse regering het veronderstel dat die Anglo-Boereoorlog verby sou wees sodra die hoofstede van die ZAR en die OVS ingeneem is. Hy het sy taak as afgehandel beskou en het lord Kitchener in bevel gelaat toe hy na Brittanje vertrek het. Die oorlog het verhewig met die aanvang van die guerrillastryd.

Kitchener het besluit om sy metodes te wysig om die oorlog tot 'n einde te bring en het begin om plase te vernietig om sodoende die voorrade-bron van die Boere af te sny. Die afbrand van huise en doodmaak van vee en vernietiging van oeste het gevolg gehad dat die vrouens, kinders en ou mense sonder heenkome was. Hulle was na konsentrasiekampe verskuif met die motivering om hulle teen swartes te beskerm en hulle kos te gee.

Die mense was in tente gehuisves wat min beskerming gebied het. Die voedselvoorrade was te min, met die gevolg dat die mense se weerstand teen siektes afgebreek is. Higiëniese toestande was swak. Mediese geriewe was onvoldoende. Siektes soos waterpokkies, masels, maagkoors en longontsteking het uitgebreek en tot lewensverlies gelei.  Dus sterf 27,927 vroue, kinders en ou mense in die kampe. Daarvan was 1,676 mans, 4,177 vroue en 22,074 kinders. Dit spreek vanself dat dit 'n geweldige invloed om die toekomstige ontwikkeling van die bevolking sou hê. Die aantal kampe het aan die einde van die oorlog tot 40 met 85,000 - 136,000 inwoners uitgebrei.

Altesaam was daar 200,000 persone in kampe waarvan 80,000 - 115,000 swartes was. Toestande in swart kampe was net so haglik. Hulle moes vir hulle eie kos sorg en 14,000 sterf in die kampe. Dis duidelik dat die Britse leër nie voorbereid of in staat was om dié getalle ontwortelde mense te hanteer nie. Hulle onbeholpenheid het direk gelei tot die hoë sterftesyfer.

Nota: Getalle wissel baie volgens bronne. Die nuwer bronne, Cameron en Reader's Digest verskaf die groter getalle. 

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-Historiese dagboek
Saamgestel deur die Vriende vir Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: lord robberts  anglo-boereoorlog  lord kitchener  konsentrasiekampe  konsentrasiekampe anglo-boereoorlog  dae uit ons geskiedenis 
www.myvolk.co.za Logo