Dae uit ons Geskiedenis 25 Oktober 1949

Posted by Paul Joubert on Tuesday, October 25, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 25 Oktober 1949

Die Rapportryers vertrek uit Kaapstad

Die inwyding van die Voortrekkermonument op 16 Desember 1949 is ingelei deur 'n aantal Rapportryer-kommando's wat oor vyftien verskillende roetes na Pretoria beweeg het. Hierdie Rapportryer-aantog, wat amptelik op 10 Oktober 1949 by Hartenbos begin het, was die resultaat van die Uniale Rapportryers-reëlingskomitee wat uit lede van die ATKV en die FAK bestaan het.

Op 25 Oktober 1949 het 'n kommando Rapportryers uit Kaapstad vertrek na drie dae se feestelikhede waarvan ongveer 7,000 mense deelgeneem het. Die kommando's het, soos met die Simboliese Ossewatrek van 1938, die Afrikaners met geesdrif en trots vervul en boodskappe is oral langs die pad aan hulle oorhandig om saam te neem na die Voortrekkermonument.

Op 14 Desember het die Kommando's by die Voortrekkermonument aangekom waar 35,000 mense in die amfiteater vergader het. Die 34 bladsakke met 598 boodskappe van oor die hele Suid-Afrika, is aan dr. E.G. Jansen, die voorsitter van die Voortrekkermonument se inwydingskomitee oorhandig. Na die afhandeling van die projek is die bladsakke "aan die grootste hoërskole in die land geskenk terwyl een elke aan die Voortrekkermonument, een aan die ATKV (S.A.S. en H.) en aan die FAK geskenk is."

In dieselfde tyd het die Afrikaanse Studentebond (ASB) 'n vlagloop met verskeie historiese vlae georganiseer vanaf vier universiteitstede. Die vlagloop het op 23 November by die Van Riebeeck-standbeeld in Kaapstad begin en is op 14 Desember in Pretoria by die Voortrekkermonument afgesluit.

As gevolg van hierdie Rapportryer-aantog in 1949 is daar gedurende die 1950's 'n aantal Rapportryerskorpse gestig en op 12 Augustus 1961 het die Federasie van Rapportryerskorpse tot stand gekom. Teen 1979 was daar al reeds 530 korpse landwyd met 15,000 lede. Die Rapportryers sien hulle saak soos volg: "Om die Afrikaanse kultuur, belange, leefwyse, Christelike lewensbeskouing en identiteit te help beskerm en te bevorder."

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-Historiese Dagboek
Saamgestel deur die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9In : Ons Geskiedenis 


Tags: dae uit ons geskiedenis  rapportryers  die voortrekkermonument  rapportryerkommando's  rapportryer-aantog  uniale rapportryerss-komitee  arikaanse studentebond (asb)  rapportyerskorpse 
www.myvolk.co.za Logo