Dae uit ons Geskiedenis 25 November 1978

Posted by Paul Joubert on Friday, November 25, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 25 November 1978


Con de Villiers en die Overberg

Cornelius (Con) Gerhardus Stephanus de Villiers is op 16 Desember 1894 in die distrik Caledon gebore en sterf op 25 November 1978 in Ceres. Hy ontvang sy skoolopleiding op sy tuisdorp en studeer daarna aan die Victoria-kollege. Hy doseer Dierkunde aan die Transvaalse Universiteits-kollege en gaan dan na Zurich waar hy verder studeer en promoveer. Daarna word hy dosent en later hoogleraar in Dierkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy verwerf bekendheid vir sy navorsing oor die oorsprong en ontwikkeling van die werweldierskelet en tree by verskeie oorsese universiteite op oor sy navorsingswerk. In 1948 word hy deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns vereer met die Havenga-prys.

Dr. Con begin sy 'skrywersloopbaan' deur werke uit die Duitse, Skandinawiese en Italiaanse letterkunde te vertaal. Hy word deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns in 1953 vereer met die Akademieprys vir Vertaalde werk. Uit sy kennismaking met sangers, sangaresse en ander musici ontstaan die skete wat hy in Musici en Mense (1958) versamel. Enkele sketse oor musici verskyn ook in Goue fluit goue fluit (1968). 

Tog sal dr. Con veral onthou word vir sy sketse en verhale uit en oor die Overberg wat oorspronklik in Die Huisgenoot verskyn en later in 'n sestal bundels saamgevat word. Sy werk handel oor die karakters, omgewing en boerekultuur van die negentiende eeu in die Overberg, wat die distrikte Caledon, Hermanus, Swellendam en Bredasdorp omvat. Met sy gemaklike geselstrant en die gebruik van ou uitdrukkings en streekwoorde skryf hy oor bejaardes, die besondere gesinslewe, die plaasmense, rondgaande smouse, saai en oestyd, kossoorte en eetgewoontes, outydse konserte en jolyt, gebruiksvoorwerpe, ameublement en kleredrag. En...moenie sy spookstories vergeet nie! 

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel deur Die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: con de villiers  con de villiers en die overberg  cornelius gerhardus stephanus de villiers  transvaalse universiteits-kollege  sa akademie vir wetenskap en kuns  die havenga prys  die huisgenoot  musici en mense  goue fluit goue fluit 
www.myvolk.co.za Logo