Dae uit ons Geskiedenis 22 Augustus 1952

Posted by Paul Joubert on Sunday, August 21, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 22 Augustus 1952

Die Ossewa-Brandwag (OB) ontbind

Die stigting van die Ossewa-Brandwag as 'n Afrikaner-kultuurogranisasie in Oktober 1938 in Bloemfontein was 'n direkte uitvloeisel van die Simboliese Ossewatrek en die honderdjarige herdenking van die Groot Trek. Daarom is dit ooreenkomstig die Voortrekkers se kommandostelsel georganiseer. Die Unie se toetrede tot die Tweede Wêreldoorlog het baie Afrikaners by die OB laat aansluit en teen 1941 het die OB 'n beweerde ledetal van tussen 300,000 en 400,000 gehad.

Aanvanklik was die verhouding tussen die OB en Malan en die Herenigde Nasionale Party Party (HNP) baie goed, veral nadat die Cradock-ooreenkoms in Oktober 1940 bepaal het dat die HNP die Afrikaner op politieke terrein sou verteenwoordig, terwyl die OB hom tot die kulturele sfeer sou beperk. Die verhouding is egter vertroebel nadat dr. Johannes Frederick (Hans) van Rensburg in Januarie 1941 die nuwe Kommandant-generaal van die OB geword het. Dit het op daardie stadium gelyk asof Duitsland as oorwinnaar uit die oorlog sou tree en dit het die OB 'n nuwe rigting ingestuur.

Die OB het meer militaristies georiënteer geraak en 'n elite-korps, die Stormjaers, is gevorm en dade van sabotasie is gepleeg. Die gevolg was dat 'n groot aantal lede deur die regering in interneringskampe aangehou is. Dr. Van Rensburg het hom ook op die politieke terrein begeef en sy veragting vir die demokrasie uitgespreek.

Dr. Malan het gevolglik die OB met sy volksvreemde ideologie die stryd aangesê en lede van die HMP versoek om uit die OB te bedank. Daarna het die OB agteruitgegaan en na die verkiesing van 1948 was dit nie meer 'n politieke faktor nie. Op 22 Augustus 1952 is dit amptelik ontbind.

In : Ons Geskiedenis 


Tags: ob  die ossewa-brandwag  afrikaner-kultuurorganisasie  die voortrekkers  hnp  herenigde nasionale party  cradock-ooreenkoms  dr. johannes frederick (hans) van rensburg  die stormjaers   
www.myvolk.co.za Logo