Dae uit ons Geskiedenis 20 November 1957

Posted by Paul Joubert on Sunday, November 20, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 20 November 1957


Hendrik Hofmeyr en Sinfonia Africana

Hendrik Hofmeyr is gebore op 20 November 1957. Hy studeer aan die Universiteit van Kaapstad (UK) en is in 1981 na Italië om eers na tien jaar terug te keer. Hy word later mede-professor aan die Musiekskool van UK. Hy is 'n veelsydige komponis en het 'n indrukwekkende getal komposisies agter sy naam. Dit sluit in vokale musiek vir solo-ensembles en kore, 'n opera, 'n requiem, 'n Stabat mater, twee allette en instrumentale musiek.

Mnr. Gideon Joubert, die Nasionale koordineerder van die Vriende van Afrikaans (VVA), het etlike jare gedroom oor 'n monumentale musiekwerk wat die rol van die Afrikanervrou sou uitbeeld. Die Spitsraad (Dagebestuur) van die VVA het laat in 2002 op hierdie projek besluit. Ndat die opdrag verfyn is en die nodige finasiering bekom is, is eenparig op prof. Hendrik Hofmeyr as komponis besluit en hy was deurentyd betrokke by die verdere beplanning en konkretisering van dié droom.

Dit het egter gou duidelik geword dat die werk nie net oor die Afrikanervrou kon handel nie, maar alle vroue moes insluit en nie net oor die ontberinge moes handel nie, maar ook oor hulle rol as moeders en opvoeders en dat die werk moes afsluit met 'n triomfantelike toekomsblik met 'n boodskap vol hoop en blydskap; so 'n tipe kelke wat na bo oopbars!

Die finale produk besing die grootsheid en skoonheid van ons land en sy mense oor alle grense en van alle tye aan die hand van Afrikaanse tekste. Daar is uiteindelik op  die volgende tekste besluit:


'Die lied van Suid-Afrika' Eugene Marais vir koor en orkes

'Gebed om die Gebeente' DJ Opperman vir sporaan en orkes, en
'Afrika' CM van der Heever vir sopraankoor en orkes

Die Kaapse Filharmoniese Orkes, onder leiding van Leslie B. Dunner, 'n bekende Amerkikaanse dirigent, het hierdie werk vir die heel eerste keer uitgevoer op 19 Augustus 2004 in die Kaapstadse Stadsaal en op 20 Augustus 2004 in die Endlersaal op Stellenbosch. Die Universiteitskoor van Stellenbosch, onder leiding van André van der Merwe, het die koorgedeeltes gelewer en me. Sabina Mossolow het die sopraanrol vertrolk.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel deur Die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9In : Ons Geskiedenis 


Tags: hendrik hofmeyr  hendrik hofmeyr sinfonia africana  vriende van afrikaans gideon joubert  die lied van suid-afrika  gebed om die gebeente  afrika  leslie b. dunner 
www.myvolk.co.za Logo