Dae uit ons Geskiedenis 16 Julie 1906

Posted by Paul Joubert on Sunday, July 16, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 16 Julie 1906


Alfred Beit, Mynmagnaat

Die feit dat hy geen merkbare akademiese aanleg getoon het nie, sou daartoe lei dat alfred  Beit 'n multi-miljoenêr word. Hy is in Duitsland gebore en omdat hy nie geskik geag is om universiteitsopleiding te ontvang nie, gaan werk hy in 'n familie-besighed wat in edelstene handel gedryf het.
 
Hy het baie aanleg hiervoor getoon en word in 1875 na Suid-Afrika gestuur as agent vir die Lippert-maatskappy. Hy het drie jaar lank vir hulle in Kimberley gewerk en toe 'n onafhanklike diamantkoper geword. Daaruit het hy gou 'n aansienlike inkomste verdien wat hy in vaste eiendom belê het. Vanaf 1880 gaan hy vennootskappe aan met groot diamanthandelaars. Sy vriendskap met Cecil John Rhodes lei in 1888 tot die vorming van De Beers Consolidated, met Beit as een van die oorspronklike lewenslange direkteure.

Kort na die ontdekking van goud aan die Witwatersrand het hy in vennootskap met Wehrner 'n maatskappy gestig wat gelyke aandag aan goud en diamante bestee het. Na veertien jaar in Suid-Afrika, vertrek Beit as bestuurder na die firma se kantoor in Londen. Op die ouderdom van 36 jaar was hy naas Rhodes die grootste mynmagnaat in Suid-Afrika. Onder die invloed van Rhodes het hy belanggestel in die gebied noord van die Limpoporivier en in 1891 'n reis na Masjonaland onderneem. Hy identifiseer die behoefte aan verbindingsweë in Suid-Afrika.

Terug in Londen borg Beit die Bechualaland Railway Company om die spoorlyn vanaf Kimberley noordwaarts te verleng. Die spoorlyn bereik Bulawayo in 1897. Alfred Beit het baie vir Suid-Afrika se ekonomie beteken met die aanwending van sy besigheidsvernuf. Hy was ongetroud en benoem sy jonger broer, Otto Beit, as sy erfgenaam toe hy op 16 Julie 1906 sterf. Beit het ook meer as £2,000,000 aan die Suid-Afrikaanse gemeenskap nagelaat. Groot bedrae is aan universiteite geskenk, terwyl die oorblywende deel die Beit Trust vorm, wat die ontwikkeling van vervoergeriewe in Rhodesië (tans Zimbabwe) moes bevorder. Die trust se eerste groot onderneming was die bou van die Beit-brug naby Messina oor die Limpopo.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaans Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel deur die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: alfred beit  alfred beit mynmagnaat  lippert-maatskappy  beit-trust  beit-brug  beit-brug limpopo 
www.myvolk.co.za Logo