Dae uit ons Geskiedenis 15 Junie 1881

Posted by Paul Joubert on Tuesday, June 13, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 15 Junie 1881


Die Instituut vir Blindes: Worcester (Wes-Kaap)

Die missie van die Instituut is om blinde, swaksiende, doofblinde en multigestremde blinde persone deur onderwys, opleiding en ontwikkeling te bemagtig tot 'n vervulde lewe en selfstandige burgerskap.

Danksy die ywer en versiendheid van dr. Andrew Murray en Christiaan Rabie het die Sinode van die NG Kerk in Oktober 1880 besluit om voort te gaan met die stigting van die Doofstom- en Blinde-Instituut vir dowe en blinde leerders. Op 15 Junie 1881 het die skool amptelik begin in 'n gehuurde kamer in Hoogstraat, Worcester. In 1905 is twee afdelings van die instituut, dié vir blindes en dié vir dowes, geskei.

Die afgelope jare het die status van die blinde in die samelewing ingrypend verander. Die treffendste kenmerk van hierdie verandering is die integrasie van blinde persone in 'n veranderende wêreld. Die Instituut is vandag (2005) een van die programme van Badisa van die NG Kerk.

Die Instituut se werksaamhede is kortliks soos volg:

Nywerhede en Tehuise: 'n Aangepaste werksomgewing word in ses fabrieke geskep waarin elkeen sy plek met trots kan volstaan. Die produkte sluit items in soos hoëgehalte binneveer- en ander matrasse, rottangmeubels, houtbeddens en metaalprodukte. Die produkte word landwyd verkoop en die wins word aangewend om die koste vir maatskaplike en mediese diente aan gesiggestremde persone, wat in tehuise en woonstelle woon, te help delg.

Huis Brevis is in 1977 geopen en bied 'n aangename tuiste en allesomvattende versorging en ondersteuning aan 80 verswakte gesiggestremde bejaardes.

Ebenhaezer is in 1996 ingewy en voorsien totale versorging aan gesiggestremde persone met bykomende gestremdhede in 'n ondersteunende leef- en werkomgewing. Hierdie is die enigste versorgingsoord van hierdie aard en omvang in Suid-Afrika.

Pionierskool is die enigste instelling in Suidelike Afrika wat voorsiening maak vir die onderwysbehoeftes van al vier kategorieë gesiggestremde leerders, naamlik: braille-gebruikers, swaksiendes, doofblindes en multigestremdes. Die kurrikulum van die Wes-Kaapse Onderwys Departement word gevolg.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaans kultuur-Historiese dagboek
Saamgestel deur Die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: die instituut vir blindes worcester  dr. andrew murray en christiaan rabie  badise van die ng kerk  huis brevis  ebenaezer  pionierskool  wes-kaapse onderwys departement  dae uit ons geskiedenis 
www.myvolk.co.za Logo