Dae uit ons Geskiedenis 14 November 1951

Posted by Paul Joubert on Sunday, November 13, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 14 November 1951

Anglo-Boereoorlog-Monument in die Paarl

In sy testament, gedateer 14 November 1951, bemaak mnr. P.R. (Paul) de Villiers van Stellenbosch, £5000 vir 'n Anglo-Boereoorlog-monument wat binne vyftig jaar 'vanaf hede' opgerig moet word. Hy was die laaste tesourier-generaal van die ZAR en 'n oud-stryder. Sy moeder, me. A.B. "Theophila' de Villiers, was die dogter van ds. G.W.A. van der Lingen, een van die leidende figure in die Eerste Taalbeweging van die Paarl. Sy was die voorsitter van een van die massavrouebetogings wat in die Anglo-Boereoorlog-tyd in die Paarl gehou is.

'n Anglo-Boereoorlog-monument-trust, onder die vaandel van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK), is in 2002 gestig om saam met Sanlam-trust uitvoering aan die testementêre bepalings te gee.

Hierdie monument wat simbolies 'fokus op die stryd om vryheid en reg van die Kaapse Afrikaners en ander Kolonianers wat die Boeresaak in die Transvaalse Republiek en die Republiek van die Oranje-Vrystaat aktief in die Anglo-Boereoorlog gesteun  het of simpatiek gesind was', is op Saterdag 17 September 2005 op die landgoed, Laborie, wat aan die KWV behoort, in die Paarl ingewy.

Benewens die lewensgrootte beelde van 'n man en en vrou wat teenoor mekaar staan, word hulle 'deur simboliese strukture omring, soos 'n reliëf-uitbeelding van 'n tronkvenster met 'n hand wat klemmend aan die traliewerk en vyf ander reliëfpanele wat die volgende aspekte van die oorlog rakende die Kaapse Koloniale Afrikaners en ander Boere-simpatiseerders uitbeeld', naamlik: "Eikebos', 'Krygswet', 'Konsentrasiekamp', 'Verskroeide aarde', 'Blokhuis' en 'Tronkvenster-met-hand-komposisie'.

Daar word ook erkenning gegee aan verskeie dorpe en distrikte waaruit die rebelle afkomstig was.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel deur die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: anglo-boereoorlog-monument in die paarl  p.r (paul) de villiers  a.b. theophila de villiers  ds. g.w.a. van der lingen  dae uit ons geskiedenis 
www.myvolk.co.za Logo